CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Pardubický kraj
Palackého 2659
530 02    Pardubice

V Pardubicích 06.04.2018


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Pardubický kraj

Výsledky kontrol hazardu v Pardubickém kraji

Přelom března a dubna se u pardubických celníků nesl ve znamení boje proti nelegálnímu hazardu. V rámci kontrolní akce s krycím názvem STAR zadrželi celkem 19 výherních automatů. V následujících dnech pokračovali ve svém počínání a zajistili ještě čtyři nepovolená zařízení.

Celníci vytipovali ke kontrole celkem 10 provozoven na Chrudimsku, Pardubicku a Orlickoústecku. Zaměřili svou pozornost na vědomostní hrací zařízení používaná bez patřičného povolení a byli úspěšní. Našli totiž 11 kvízomatů Istars a 12 kvízomatů Diamond Level, u nichž mají důvodné podezření na nezákonné používání. Všechny ihned zadrželi a odvezli je do svého skladu.

Případy jsou nyní v šetření. Za závažné porušení zákona o hazardních hrách hrozí provinilci pokuta až 50 milionů korun.

Od okamžiku, kdy je Celní správa České republiky kompetentní ke kontrolám hazardních her, se jedná o odhalení největšího množství nepovolených hracích zařízení v Pardubickém kraji. Za celý loňský rok zde celníci provedli 60 kontrol, z nichž 29 jich bylo pozitivních a  zajistili dva výherní automaty.

Celorepublikové výsledky kontrolní akce STAR jsou ke stažení na této adrese: https://www.celnisprava.cz/cz/tiskove-zpravy/2018/Stranky/Celníci-odhalili-nelegální-herny-a-zadrželi-více-než-tři-stovky-kvízomatů.aspx .

 

 


por. Ing. Václav Kánský
Tiskový mluvčí Celního úřadu pro Pardubický kraj
tel: +420 466 797 313
mobil: +420 602 370 384
e-mail: v.kansky@cs.mfcr.cz