Celní správa České republiky
Celní úřad pro Pardubický kraj
Palackého 2659
530 02    Pardubice
V Pardubicích 29. 3. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Pardubický kraj

Razie proti nelegálně zaměstnaným cizincům

​Součinnostní akce Celní správy ČR, Služby cizinecké policie a Oblastního inspektorátu práce pro Královehradecký a Pardubický kraj se konala před několika dny nedaleko Pardubic u tří subjektů, které se zabývají výrobou plastových dílů. Dozorové orgány se zaměřily na zaměstnávání cizinců, legálnost jejich pobytu a agenturní zaměstnávání lidí z jiných států.
Pardubičtí celníci prověřili celkem 25 osob z Ukrajiny a z Maďarska, které vykonávaly ve firmách úklidové práce a obsluhu strojů. Mají podezření, že 17 ukrajinských dělníků pracovalo bez platného povolení. Ani jeden z nich u sebe neměl doklad, kterým by prokázal pracovněprávní vztah.
Do akce bylo nasazeno 13 celníků, tři služební psi vycvičení na ochranu osob, osm policistů a stejný počet kontrolorů z inspektorátu práce.
Celní úřad pro Pardubický kraj organizuje součinnostní akce pravidelně a bude v tom pokračovat i nadále. V loňském roce takových kontrol realizoval sedm, z nichž s pozitivním výsledkem skončilo pět.


Seznam obrázků


 
por. Ing. Václav Kánský
Tiskový mluvčí Celního úřadu pro Pardubický kraj
tel: +420 466 797 313
mobil: +420 602 370 384
e-mail: v.kansky@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: