CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Pardubický kraj
Palackého 2659
530 02    Pardubice

V Pardubicích 16.01.2019


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Pardubický kraj

Výsledky inkasa daní a cla celní správou v Pardubickém kraji

V předchozím roce pardubičtí celníci přispěli do státní pokladny částkou 5,6 miliardy korun.  Což je bezmála o pětinu více než v roce předchozím. Téměř 160 milionů korun zaúčtovali také v rámci kompetence zvané  dělená správa.
Pardubický celní úřad spravuje SPD z lihu, piva, vína, tabáku, elektřiny, zemního plynu, paliv a minerálních olejů. Vloni inkaso za posledně jmenované vybrané výrobky dosáhlo částky pět miliard 140 milionů korun.  Spotřební daň z piva a lihu se vyšplhala na celkových 88 milionů korun. Za víno a tabák celníci vybrali 1,8 milionu korun. Na účtu spotřební daně z elektřiny, plynu a paliv evidují celkovou částku 20 milionů korun.
V loňském roce celníci vybrali na cle a DPH z dovozu zboží ze třetích zemí (mimo EU) 357,3 milionů korun. Samotné clo čítá 351 milionů, DPH  šest milionů korun českých. Zbývající částka připadá na pokuty a správní poplatky. Celková suma odpovídá výběru za rok 2017.
V rámci takzvané dělené správy, kdy platbu spravuje, vymáhá, exekvuje jiný orgán než ten, který ji uložil, celní úředníci vloni vyinkasovali 159 milionů korun. Položka s nejvyšší hodnotou, a to 69 milionů korun, náleží platbám za odběr vody. Následují poplatky za odnětí půdy 28 milionů, za vypouštění odpadních vod 22 milionů korun a odvody dle zákona o ovzduší, a to 20 milionů korun. Pokuty, jež uložil celní úřad a jiné organizace, a které celní úřad vymohl, dosáhly celkové částky 20 milionů korun českých. ​


por. Ing. Václav Kánský
Tiskový mluvčí Celního úřadu pro Pardubický kraj
tel: +420 466 797 313
mobil: +420 602 370 384
e-mail: v.kansky@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky