CZ EN Translate
Menu

Podávání informací

Celní orgány poskytují informace

 • týkající se celní problematiky v souladu s ustanovením článku 14 Nařízení Rady (EHS) č. 952/2013, kterým se vydává celní kodex EU, ve znění pozdějších předpisů. Nevztahuje-li se požadovaná informace na skutečně zamýšlený dovoz nebo vývoz, mohou celní orgány její poskytnutí zamítnout.
   
   
 • vztahující se k jejich působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou určeny zásady přístupu k požadovaným informacím a jejich poskytování případným žadatelům ze strany příslušných státních orgánů.
   
 • O poskytnutí informace lze požádat:

 • telefonicky (prostřednictvím zveřejněných linek), event. osobně;
 • písemně doručením na adresu CÚ pro Plzeňský kraj, event. prostřednictvím faxové linky 377 326 130, nebo v úředních hodinách osobním podáním na podatelnu v sídle subjektu;
 • prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) na adresu:  podatelna600000@cs.mfcr.cz

 • Kontakty pro poskytování informací: 377204111
 •  

          Tisková mluvčí por. Mgr. Bc. Marcela Kašparová: 377 204 125e-mail: mkasparova@cs.mfcr.cz


          Poradenské a informační centrum GŘC: 261 331 919,
  e-mail: informace@cs.mfcr.cz     

  Stránka byla publikována dne: 01.02.2019 11:38
  Skočit na začátek stránky