CZ EN Translate
Menu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.

 ​​​č. Název položky  Obsah 
 1. Oficiální název  Celní úřad pro Plzeňský kraj 
 2. Důvod a způsob založení

Celní úřad pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je zřízen na základě ustanovení § 2 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o Celní správě“) a podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.
Celní úřad pro Plzeňský kraj je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Územní pracoviště Celního úřadu pro Plzeňský kraj jsou stanovena v Draženově a Tachově.
Věcná působnost celního úřadu je vymezena v §§ 8 a 9 zákona o Celní správě. Celní úřad vykonává správu cel, správu daní a jiných peněžitých plnění. Celní úřad vykonává i další působnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie.
Celní úřad řídí ředitel celního úřadu, kterým může být pouze celník. Zástupcem ředitele celního úřadu může být pouze celník.

3. Organizační struktura Organizační struktura Celní správy ČR
4. Kontaktní spojeníPoštovní adresa: Celní úřad pro Plzeňský kraj
Telefonní ústředna:  +420 377 204 111
ID datové schránky: 7g2ny62  
E-podatelna: podatelna600000@cs.mfcr.cz
5. Bankovní spojení  

Číslo účtu daně

Název účtu

  7771-0007721361/0710
  3746-0007721361/0710
  3754-0007721361/0710
      35-0007721361/0710
  6015-0007721361/0710

    705-0007721361/0710
  4749-0007721361/0710
  4765-0007721361/0710
  4773-0007721361/0710
  4781-0007721361/0710
    780-0007721361/0710
    799-0007721361/0710
    609-0007721361/0710
    617-0007721361/0710
    625-0007721361/0710

  3615-0007721361/0710
  4706-0007721361/0710

40037-0007721361/0710
- Souhrnný účet příjmů z celního řízení
- Pokuty v blokovém řízení
- Pokuty ve správním řízení
- Exekuce
- Depozitní účet - celní jistoty

- DPH
- Clo (vyměřené do 30.4.2004)
- SPD z tabákových výrobků
- SPD z piva
- SPD z lihu
- SPD z vína a  meziproduktů
- SPD z minerálních olejů
- Daň z elektřiny
- Daň ze zemního plynu
- Daň z pevných paliv

- Náklady spojené se vyhoštěním cizince
- Příslušenství daní

- Zajištění daně

Jak správně platit daň
 

6. 71214011
7.  DIČ CZ71214011 
8.  Rozpočet

Rozpočet na rok 2018 (po úpravě od 06/2018) Rozpočet na rok 2018 Rozpočet na rok 2017 Rozpočet na rok 2016 Rozpočet na rok 2015 Rozpočet na rok 2014 Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2012 Rozpočet na rok 2011 Rozpočet za rok 2010

9. Žádosti o informace
Zásady při poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
Podávání informací s celní problematikou
10. Příjem stížností a dalších podáníPodatelna CÚ pro Plzeňský kraj - viz kontaktní spojení
Protikorupční linka Celní správy ČR: +420 800 232 222
11. Opravné prostředky Postup při podání odvolání
12. Formuláře Formulář pro podávání žádostí
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Životní situace - v celní oblasti
14. Nejdůležitější předpisy
Zákony upravující postup CS – ČR při poskytování informací podle § 5 odst. 1/e zákona č. 106/1999 Sb.

Další legislativa


Orientační přehled utajovaných informací
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2022
Výroční zpráva 2021 
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016​
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2011

17. Seznam organizací 
18. Zodpovězené
dotazy
 

 
Stránka byla publikována dne: 09.02.2023 12:12
Skočit na začátek stránky