CZ EN Translate
Menu

Omezení provozu na pracovišti Domažlická ve dnech 19.1.2018 a 22.1.2018

Z technických důvodů bude v pátek 19. 1. 2018 a v pondělí 22. 1. 2018 na oddělení 21 Celním – Plzeň, Domažlická 176, Plzeň významně omezen provoz.  V těchto dnech bude celní řízení provedeno pouze v nezbytně nutných případech a v případech, které nesnesou odkladu (např. rychle zkazitelné zboží, živá zvířata apod.). Pro tyto účely bude k dispozici kancelář vedoucího oddělení Celního. Ostatní případy, kdy bude celní řízení vedeno v běžném postupu, budou řešeny na odd. 22 Draženov nebo na odd. 23 Tachov, případně v působnosti ostatních celních úřadů dle volby deklaranta. Výkon agendy referenta původu zboží bude zajištěn v uvedených dnech pouze s drobným omezením.


Stránka byla publikována dne: 15.01.2018

Skočit na začátek stránky