CZ EN Translate
Menu

Oznámení_surový tabák

Od 1. 1. 2017 se pro oznamovací povinnost v případě přijetí nebo odeslání surového
tabáku dle § 134zza odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění,
stanovuje přípustný formát a sktruktura, které jsou zveřejněné způsobem umožňujícím
dálkový přístup na webových stránkách Celní správy ČR www.celnisprava.cz v části Daně –
Daňové tiskopisy – Daň ze surového tabáku - Oznámení pro přijetí nebo odeslání surového
tabáku podle § 134zza odst. 1 - ZFO. Oznámení lze učinit přes tzv. inteligentní formulář
(ZFO), jehož obsah je po vyplnění odeslán přímo příslušnému správci daně ve formátu XML.
Pro platné odeslání je nutno použít tlačítko na formuláři „Odeslat do datové schránky“ nebo
„Elektronicky podepsat a odeslat na e-podatelnu“. Pokyny k používání inteligentních
formulářů jsou uvedeny na předmětných webových stránkách Celní správy ČR v části Daně –
Daňové tiskopisy v horní části.


Stránka byla publikována dne: 04.01.2017

Skočit na začátek stránky