Celní úřad pro Plzeňský kraj oznamuje uzavření pokladny pro příjem plateb v hotovosti na adrese Plzeň, Domažlická 176 - od 1. ledna 2020.

Platby v hotovosti budou nadále přijímat pokladní místa v Plzni, Radobyčická 25, případně na Územním pracovišti v Draženově 122 a Tachově, T.G. Masaryka 1326.

Daňové povinnosti lze platit bezhotovostním převodem na účet nebo složenkou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Pro případné bližší informace kontaktujte, prosím, vedoucího oddělení Správy příjmů Bc. Ivanu Rendlovou, tel.: 703 490 645, email: i.rendlova@cs.mfcr.cz.


 
Stránka byla publikována dne: 15. 12. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: