Celní správa České republiky
Celní úřad pro Plzeňský kraj
Antonína Uxy 11
P.O. Box 88
303 88 Plzeň
V Plzni 8. 8. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Plzeňský kraj

Celníci kontrolují nelegální zaměstnanost v Plzeňském kraji

Kontrolní akci zaměřenou na nelegální zaměstnávání cizinců zrealizovali plzeňští celníci v uplynulých dnech a u dvou subjektů zjistili 34 nelegálně pracujících osob.

Ve středu 31. července 2019 zkontrolovali areál plzeňské společnosti, ve kterém již v minulosti opakovaně zjistili nelegální zaměstnávání cizinců. Jednalo se o provozovnu, kde dochází k porážce dobytka a další distribuci masa. Kontrola byla zaměřena zejména na zaměstnance agentur práce a obchodních partnerů.

V době kontroly se v areálu nacházelo 40 pracujících osob, z toho 15 cizinců (Ukrajina, Gruzie), kteří byli dodáni k výkonu práce subdodavateli na základě smlouvy o dílo. U všech cizinců bylo zjištěno porušení zákona o zaměstnanosti. Vykonávali práci nelegálně, tzn. bez pracovní smlouvy a bez pracovního povolení.

V úterý 6. srpna 2019 zkontrolovali v domažlickém regionu společnost zabývající se kompletací jednoduchých výrobků (kalendáře, hygienické potřeby, letáky apod.). A i při této kontrole zjistili porušení zákona. Z 26 kontrolovaných cizinců (Ukrajina, Moldávie, Gruzie) jich 19 pracovalo nelegálně. U 4 nelegálně pracujících bylo zjištěno, že na území České republiky pobývají neoprávněně. Na místo kontroly byla přivolána hlídka PČR, která tyto osoby eskortovala k provedení úkonů správního vyhoštění z území ČR.

Uvedení cizinci pobývali v ČR na základě polských víz nebo biometrických dokladů Ukrajiny a do ČR přijeli jako turisté.

Zjištěná porušení zákona o zaměstnanosti byla postoupena Celním úřadem pro Plzeňský kraj k dalšímu řízení na místně příslušný oblastní inspektorát práce. Zaměstnavatelům hrozí sankce až do výše deseti milionů korun.

Od začátku roku 2019 bylo Celním úřadem pro Plzeňský kraj provedeno zhruba 50 kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání cizinců, přičemž v průměru při každé druhé kontrole narazí celníci na nelegálně zaměstnané cizince. Většinou se jedná o pracující cizince, kteří v ČR pobývají jako turisté, o cizince, kteří mají pracovní víza do Polska nebo o cizince, kteří se prokazují padělanými doklady.

Celní úřady rovněž kontrolují plnění povinnosti zaměstnavatelů vůči úřadu práce, kdy jsou povinni nahlásit nástup zaměstnance (občanů jiných států EU a cizinců) do zaměstnání.

Za nesplnění této informační povinnosti vůči úřadu práce může být uložena sankce do výše 100.000 Kč.


 
por. Mgr. Bc. Marcela Kašparová
Tisková mluvčí CÚ pro Plzeňský kraj
tel: +420 377 204 125
mobil: +420 703 490 655
fax: +420 377 326 130
e-mail: mkasparova@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: