Celní správa ČR poskytuje informace:

  • vztahující se k její působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou určeny zásady přístupu k požadovaným informacím a jejich poskytování případným žadatelům ze strany příslušných státních orgánů.
  • „o používání celních předpisů v souladu s ust. čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. Tato žádost může být zamítnuta, pokud se nevztahuje k činnosti spojené se skutečně zamýšleným mezinárodním obchodem se zbožím"

 

O poskytnutí informace lze u Celního úřadu pro Středočeský kraj požádat:   

telefonicky - +420 261 334 773 (sekretariát)
faxem -  +420 261 334 607
písemně - žádost adresovat Celní úřad pro Středočeský kraj, Washingtonova 11, 110 00 Praha 1 
osobním podáním - na podatelnu v sídle Celního úřadu pro Středočeský kraj, Washingtonova 11, 110 00 Praha 1 
e-mailem na adresu  podatelna610000@cs.mfcr.cz
datovou schránkou - ID datové schránky: xafnz2g
Informace ve smyslu výše uvedeném vám na Celním úřadu pro Středočeský kraj poskytne:

mjr. Bc. Pavel BRZÁK

telefon: +420 261 334 613
fax: +420 261 334 607
mobil: +420 720 748 409
email: p.brzak@cs.mfcr.cz

 
Stránka byla publikována dne: 28. 2. 2017 10:06