1. 

Název 

Celní úřad pro Středočeský kraj

 2.

Důvod a způsob založení 

Celní úřad pro Středočeský kraj (dále jen „CÚ Stč“) se sídlem v Praze je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je zřízen na základě ustanovení § 2 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o Celní správě“) a podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.

CÚ Stč je správním úřadem a organizační složkou státu. CÚ Stč vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech (Benešově, Kladně, Kolíně, Kosmonosích, Kutné Hoře, Mělníce, Nupakách, Rudné a Zdibech).

Věcná působnost celního úřadu je vymezena v §§ 8 a 9 zákona o Celní správě. CÚ Stč vykonává správu cel, správu daní a jiných peněžitých plnění. CÚ Stč vykonává i další působnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie.

Každý celní úřad řídí ředitel celního úřadu, kterým může být pouze celník. Zástupcem ředitele celního úřadu může být pouze celník.

 3.

Organizační struktura 

Schéma organizačního uspořádání CÚ pro Středočeský kraj

Rozmístění územních pracovišť CÚ pro Středočeský kraj

 4.

Kontaktní spojení

Poštovní adresa: Washingtonova 11, 110 00 Praha 1                          
Telefon: +420 261 334 773
Fax: +420 261 334 607
ID datové schránky: xafnz2g
e-podatelna: 
podatelna610000@cs.mfcr.cz            
Podávání informací
ePodatelna
Seznam jmen oprávněných zaměstnanců podatelny Celního úřadu pro Středočeský kraj, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát

 5.

Bankovní spojení

   3754-77724111/0710         pokuty ve správním řízení
  7771-77724111/0710          souhrnný účet státního rozpočtu – clo a daně z dovozu, správní poplatky
  6015-77724111/0710         depozitní účet – celní jistoty
    780-77724111/0710         SPD z vína a meziproduktů
    799-77724111/0710         SPD z minerálních olejů
  4765-77724111/0710         SPD z tabákových výrobků
  4773-77724111/0710         SPD z piva
  4781-77724111/0710         SPD z lihu
14760-77724111/0710         SPD – příjmy z tabákových nálepek
    609-77724111/0710          Daň z elektřiny
    617-77724111/0710          Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
    625-77724111/7010          Daň z pevných paliv
  2719-77724111/0710          Biopaliva
  4837-77724111/0710          Pokuty uložené v souvislosti s EET a hazardem


Čísla matrik bankovních účtů od 1.1.2013
Druhy daní (poplatků) a předčíslí bankovních účtů

 6.

IČ  

71214011 

 7.

DIČ 

 8.

Rozpočet 

Rozpočet na rok 2019
Rozpočet na rok 2018 po změně červen
Rozpočet na rok 2018
Rozpočet na rok 2017
Rozpočet na rok 2016
Rozpočet na rok 2015
Rozpočet na rok 2014
Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet za rok 2010

 9.

Žádost o informace 

Obecné zásady pro přijímání žádostí o informace, jejich vyřizování
Podávání informací - kontakty
Centrum pro základní poradenství a informace z oblasti celní a daňové problematiky a dalších kompetencí Celní správy ČR - Generální ředitelství cel

 10.

Příjem stížností a dalších podání 

Poštovní adresa: Washingtonova 11, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 261 334 773
Fax: +420 261 334 607
ID datové schránky: xafnz2g
e-podatelna: 
podatelna610000@cs.mfcr.cz
Společně proti korupci - kontakt
(protikorupční linka Celní správy, Ministerstva financí)

 11.

Opravné prostředky 

Postup při podání odvolání 

 12.

Formuláře 

 

 13.

Návody k řešení nejrůznějších životních situací 

Životní situace

Ostatní návody a články 

 14.

Nejdůležitější předpisy 

Zákony upravující postup CS ČR při poskytování informací podle §5 odst. 1e) zákona č. 106/1999Sb.
Další legislativa - celní oblast

Další legislativa - daňová oblast
Orientační přehled utajovaných informací

 15.

Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazebník úhrad 

 16.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zprávy:
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012 - přehled výročních zpráv CÚ, jejichž právním nástupcem je CÚ pro Středočeský kraj  (CÚ Praha D8, CÚ Benešov, CÚ Praha D1, CÚ Kladno, CÚ Mělník, CÚ Mladá Boleslav, CÚ Kolín, CÚ Praha D5)
Výroční zpráva 2011
- přehled výročních zpráv CÚ, jejichž právním nástupcem je CÚ pro Středočeský kraj (CÚ Praha D8, CÚ Benešov, CÚ Praha D1, CÚ Kladno, CÚ Mělník, CÚ Mladá Boleslav, CÚ Kolín, CÚ Praha D5)

 17.

Seznam podřízených útvarů 

Celní úřad pro Středočeský kraj je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze. Celní úřad pro Středočeský kraj je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad pro Středočeský kraj vykonává působnost prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR v jejich sídlech (Benešově, Kladně, Kolíně, Kosmonosích, Kutné Hoře, Mělníce, Nupakách, Rudné a Zdibech).

 18.  Zodpovězené   
dotazy
Zodpovězené dotazy dle zákona o svobodném přístupu k informacím
č. 106/1999Sb.
 
V případě, že máte dotazy nebo připomínky ke zveřejněným údajům, kontaktujte prosím webmastera stránek. 
Stránka byla publikována dne: 15. 2. 2019 12:15