CZ EN Translate
Menu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.

 
 1.  Název  Celní úřad pro Středočeský kraj
 2. Důvod a způsob založení 

Celní úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je zřízen na základě ustanovení § 2 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, v platném znění a podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.

Celní úřad pro Středočeský kraj je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad pro Středočeský kraj vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech (Benešově, Kladně, Kolíně, Kosmonosích, Kutné Hoře, Mělníce, Nupakách, Rudné a Zdibech).

Věcná působnost celního úřadu je vymezena v §§ 8 a 9 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, v platném znění. Celní úřad pro Středočeský kraj vykonává správu cel, správu daní a jiných peněžitých plnění. Celní úřad pro Středočeský kraj vykonává i další působnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie.

Každý celní úřad řídí ředitel celního úřadu, kterým může být pouze celník. Zástupcem ředitele celního úřadu může být pouze celník.

 3. Organizační struktura 
 4. Kontaktní spojení

Poštovní adresa: Washingtonova 11, 110 00 Praha 1                          
Telefon: +420 261 334 773
ID datové schránky: xafnz2g
e-podatelna: podatelna610000@cs.mfcr.cz  

 5. Bankovní spojení

Případné platby můžete poukázat:

Bankovní spojení: 77724111 / 0710 (ČNB) - při platbě musí být vždy uvedeno předčíslí účtu podle druhu platby

Další bankovní spojení: 

 6. IČ   71214011 
 7. DIČ 
 8. Rozpočet 
 9. Žádost o informace 
 10. Příjem stížností a dalších podání  Poštovní adresa: Washingtonova 11, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 261 334 773
ID datové schránky: xafnz2g
e-podatelna: podatelna610000@cs.mfcr.cz
Společně proti korupci - kontakt
(protikorupční linka Celní správy, Ministerstva financí)
 11. Opravné prostředky 
 12. Formuláře 
 13. Návody k řešení nejrůznějších životních situací 
 14. Nejdůležitější předpisy 
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací 
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 17. Seznam podřízených útvarů  Celní úřad pro Středočeský kraj je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze. Celní úřad pro Středočeský kraj je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad pro Středočeský kraj vykonává působnost prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR v jejich sídlech (Benešově, Kladně, Kolíně, Kosmonosích, Kutné Hoře, Mělníce, Nupakách, Rudné a Zdibech).
 18. Zodpovězené dotazy
V případě, že máte dotazy nebo připomínky ke zveřejněným údajům, kontaktujte prosím webmastera stránek. 
Stránka byla publikována dne: 20.09.2022 6:09
Skočit na začátek stránky