CZ EN Translate
Menu

Celní úřady přijímají platební karty pro platbu cla, daní, správních a dalších poplatků

 

INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE DANĚ

k ustanovení § 56 odst. 1 písm. f) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád")

Určení a zveřejnění druhů daní, které lze platit bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty a podmínky, které je při těchto platbách nutné dodržet.

Správce daně přijímá platby uskutečněné platební kartou prostřednictvím platebních teminálů Celní správy ČR. Pro příjem plateb jsou akceptovány tyto platební karty:

                      mastercard.pngmaestro.pngmastercard_electronic.pngvisa.pngvisa_electron.png

                Platba prostřednictvím platební karty je umožněna výlučně u těchto druhů daní:

 • Clo a daně, u kterých stanoví hmotněprávní předpis, že se pro správu daní použije ustanovení o správě cel, a příslušenství cla a daní (dále jen „celní dluh"). Úhrady celního dluhu jsou přijímány na bankovní účet celního úřadu s předčíslím 7771.
 • Správní poplatky. Správní poplatky lze uhradit platební kartou pouze na pokladnách správce daně, mimo úhrady správního poplatku za náhradní vstupní povolení ve smyslu ustanovení § 38 odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, který je umožněno hradit, dle potřeby, i mimo celní úřad. Úhrady správních poplatků jsou přijímány na bankovní účet celního úřadu s předčíslím 7771.
   
 • Pokuty uložené v příkazním řízení Celní správou ČR na místě zaplacené. Úhrada pokut uložených v příkazním řízení, které budou zaplaceny na místě, je přijímána na bankovní účet celního úřadu s předčíslím 3746.
   
 • Kauce uložené dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto kauce je umožněno hradit na bankovní účet celního úřadu s předčíslím 90034.

Celní úřady také přijímají platby prostřednictvím platební karty na níže uvedené bankovní účty:

 • 70033 – Depozitní účet zvláštních prostředků, na který lze, v souladu s § 150 odst. 6 daňového řádu, hradit nedoplatky daní mimo celní dluh a mimo nedoplatky, na které byl vydán exekuční příkaz. Na tento bankovní účet je možné platební kartou také uhradit například pokuty uložené Celní správou ČR, Policií ČR a další peněžitá plnění uložená v rámci dělené správy, která celní úřad vybírá nebo vymáhá. Při tomto způsobu úhrady jsou hrazeny nejstarší nedoplatky subjektu v pořadí dle § 152 odst. 1 daňového řádu, bez ohledu na to, na jaké dani se nacházejí.
 • 35 – Depozitní účet pro platby na úhradu daňové exekuce. Platbu platební kartou lze uskutečnit pouze na pokladnách celního úřadu nebo daňovému exekutorovi při výkonu daňové exekuce.

Podmínky, které dále stanovuje správce daně pro platbu platební kartou:

 1. Na jednom platebním terminálu je dovoleno v jeden den přijmout platby od jednoho subjektu na jeden druh příjmů (příslušný bankovní účet) v maximální úhrnné výši 100.000 Kč.
 2. Úhrada prostřednictvím platební karty může být správcem daně odmítnuta z technických důvodů (porucha platebních terminálů, výpadek signálu mobilního operátora, poškození platební karty, nečitelnost údajů na platební kartě, absence podpisu držitele platební karty), dále při podezření ze zneužití platební karty, nebo v případě, kdy je plátce požádán o předložení dokladu totožnosti a doklad totožnosti nepředloží.
 3. Platby na stabilních pokladních místech (pokladna celního úřadu) jsou umožněny pouze v pracovní době správce daně.

Stránka byla publikována dne: 02.01.2019

Skočit na začátek stránky