CZ EN Translate
Menu

Omezení povinností při evidenci tržeb (EET)

​V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 se Parlament České republiky usnesl na zákoně č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, a tento zákon následně novelizoval zákonem č. 263/2020 Sb.

Výše uvedenými zákony došlo k pozastavení elektronické evidence tržeb až do 31. 12. 2020 jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, až k datu 1. 1. 2021. Pozastavení EET se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.

Poplatníky, kteří již autentizačními údaji, pokladním certifikátem či bloky účtenek disponují, upozorňujeme, že i nadále trvá povinnost zacházet s nimi tak, aby předešli jejich zneužití.

I přes provedený odklad je systém EET v současné době plně funkční. Pokud poplatníci chtějí tržby evidovat, nic jim v tom nebrání. Budou však evidovat na dobrovolné bázi nad rámec jejich povinností.

Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.etrzby.cz


Stránka byla publikována dne: 09.10.2020

Skočit na začátek stránky