CZ EN Translate
Menu

Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události

Dne 20. 01. 2021 byl zveřejněn finanční zpravodaj č. 6 Ministerstva financí. Obsahuje Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události.

Generální ředitelství cel zpracovalo k tomuto rozhodnutí informaci o nových opatřeních pod č. j. 5179/2021-900000-303, která obsahuje tyto informace:

  1. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. a) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Sazebník“), za přijetí žádosti o navracení lhůty v předešlý stav, za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021;
Finanční zpravodaje Ministerstva financí naleznete na webových stránkách.

Stránka byla publikována dne: 26.01.2021