Celní správa České republiky
Celní úřad pro Středočeský kraj
Washingtonova 11
110 00 Praha 1
V Praze 26. 11. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Středočeský kraj

Beseda, která měla smysl

​​Propojit starší i mladou generaci se povedlo středočeským celníkům na besedě v Domově seniorů TGM v Berouně.

Při besedě s celníky se tamní senioři, ale i studenti ze SOŠ Beroun, seznámili nejen s činností celní správy, různorodostí jejich povolání, ale i s konkrétními případy z praxe. Celá beseda byla doplněna videoprojekcí, ukázkou padělků a zboží podléhající mezinárodní úmluvě CITES. Veliký zájem samozřejmě vyvolala i ukázka práce psovoda s jeho služebním psem. Přednáška se setkala s velice kladným ohlasem, a to jak seniorů, tak i studentů, kteří v závěru středočeské celníky odměnili potleskem.

 


Seznam obrázků


 
nprap. Yvona Matějková
Tisková mluvčí Celního úřadu pro Středočeský kraj
tel: +420 261 334 680
mobil: +420 720 748 300
e-mail: y.matejkova@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: