Celní správa České republiky
Celní úřad pro Středočeský kraj
Washingtonova 11
110 00 Praha 1
V Praze 14. 5. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Středočeský kraj

Opasky, které vám celníci nepropustí

Pokud jsou suvenýry a výrobky z druhů chráněných úmluvou CITES otevřeně prodávány, neznamená to, že je legální si je koupit a přivézt, nebo nechat poslat domů.

V úterý 7. 5. 2019 odhalili středočeští celníci v zásilce nelegální dovoz exemplářů CITES. Jednalo se o tři opasky z hada a krokodýla. Nelegální dovoz zboží podléhající úmluvě CITES byl odhalen na základě provedené fyzické kontroly zásilek, jenž směřují na území EU ze třetích zemí. V tomto případě se jednalo o zásilku z Thajského království. Hadí ani krokodýlí kůže a výrobky z nich se podle úmluvy CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) nesmí bez patřičných povolení (permitů) dovážet.

Středočeští celníci našli opasky v zásilkách dopravených expresním přepravcem, jenž měly být doručeny příjemci v České republice. Příjemce ani deklarant dle vyjádření netušili, že se jedná o přísně chráněný exemplář ohrožených druhů a obchodování s touto komoditou je zakázáno. Český příjemce je nicméně celníkům i ČIŽP dobře znám, nejednalo se totiž o jeho první prohřešek, ale o opakované porušení předpisů. V souladu s úmluvou CITES bylo zboží zadrženo, dočasně uskladněno a případ byl předán České inspekci životního prostředí.

 


Seznam obrázků


 
nprap. Yvona Matějková
Tisková mluvčí Celního úřadu pro Středočeský kraj
tel: +420 261 334 680
mobil: +420 720 748 300
e-mail: y.matejkova@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: