Celní správa České republiky
Celní úřad pro Středočeský kraj
Washingtonova 11
110 00 Praha 1
V Praze 24. 9. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Středočeský kraj

Slavnostní akt udílení Čestných odznaků Celního úřadu pro Středočeský kraj

V úterý 17. září 2019 se uskutečnil u příležitosti uctění svátku sv. Václava, slavnostní akt na středočeském hradě Karlštejn. Čestné odznaky Celního úřadu pro Středočeský kraj si z rukou ředitele Jana Václavíčka převzalo celkem dvacet devět oceněných, mezi nimiž byli i zástupci orgánů státní správy a samosprávy, kteří výraznou a nadstandardní měrou spolupracují s Celním úřadem pro Středočeský kraj. Jmenovitě přivítal například zástupce Slovenské celní správy Daniela Havrana, který se zásadním způsobem podílel na minimalizaci úniků na DPH při dovozu zboží z třetích zemí a jeho následné dopravě na území našeho státu, zástupce policie Středočeského kraje Pavla Mareše, ředitele Finančně analytického úřadu Libora Kazdu, obchodního ředitele Státní tiskárny cenin Radka Mušku, jejichž tabákové nálepky a lihové pásky musí nejprve projít rukama středočeských celníků. Ze zástupců územní samosprávy si ocenění převzal také starosta Říčan Vladimír Kořen, kde je příkladná spolupráce v oblasti hazardu, EET a vážení kamionů. Ředitel přivítal i hejtmanku Středočeského kraje paní Jaroslavu Pokornou Jermanovou a poděkoval jí za vstřícný přístup při spolupráci v oblasti dopravy a v oblasti sociální, kde celní úřad společně s radní Anetou Heřmanovou pracují mimo jiné na projektu Prezentace činnosti celní správy ve vztahu ke středním školám v rámci středních Čech v součinnosti s domovy důchodců, kde je klientům prezentována oblast duševního vlastnictví, padělků a napodobenin, aby byli lépe připraveni na tzv. „šmejdy“, kteří zcela záměrně cílí na tuto skupinu našich starších spoluobčanů. Ředitel slavnostní akt zahájil krátkým exkurzem do historie. Následně hovořil o úspěších Celního úřadu pro Středočeský kraj, který je nejen největší, ale svojí produktivitou patří i k nejzatíženějším v celní správě. V loňském roce odvedl středočeský celní úřad do státního rozpočtu úctyhodných 68 miliard korun a v letošním roce je počítáno s částkou přesahující hranici 70 miliard. V procentuálním vyjádření to znamená, že se středočeští celníci podílí 40 procenty na celkovém odvodu celé celní správy. Závěrečné poděkování patřilo všem pracovníkům Celního úřadu pro Středočeský, jenž se výraznou měrou podílí na úspěších celého celního úřadu.

Oficiální část ceremoniálu, který se konal v prostorách Císařského paláce na hradě Karlštejn, vystřídala ta méně oficiální, slavnostní přípitek, občerstvení u rautových stolů a neformální konverzace, jako součást navazování a utužování vztahů. Úplný závěr slavnostního dne byl věnován šedesát minut trvající komentované prohlídce, na kterou byli pozváni všichni ocenění i hosté.


Seznam obrázků


 
nprap. Yvona Matějková
Tisková mluvčí Celního úřadu pro Středočeský kraj
tel: +420 261 334 680
mobil: +420 720 748 300
e-mail: y.matejkova@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: