Celní správa České republiky
Celní úřad pro Středočeský kraj
Washingtonova 11
110 00 Praha 1
V Praze 23. 1. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Středočeský kraj

Středočeští celníci bilancovali uplynulý rok 2018

Za velmi úspěšný rok mohou celníci ze Středočeského kraje považovat právě ten loňský.

Celní úřad pro Středočeský kraj evidoval ke konci minulého roku na svých účtech příjmy ve výši téměř 68 miliard korun.

Rok 2018 byl pro středočeské celníky náročný především jejich zatížeností. Výběr celních a daňových poplatků a pokut vzrostl oproti roku 2017 o vice jak dvě miliardy korun.

Prioritní činností celníků je výběr cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu zboží ze třetích zemí. Za uplynulý rok se jim podařilo vybrat na těchto poplatcích téměř tři miliardy korun. V průběhu roku 2018 provedla naše celní oddělení v rámci celého Středočeského kraje přes tisíc kontrolních akcí, zaměřených na obecnou bezpečnost výrobků a odhalování zboží, které by mohlo porušovat práva duševního vlastnictví. Více než čtyři stovky záchytů padělků při celním řízení se podařilo vyřešit až do jejich úplného zničení na drtičce odpadu. Hodnota takto zničeného zboží byla vyčíslena na téměř deset miliónů korun. Nejzajímavějšími záchyty padělků byly pánské náramkové hodinky značek RICHARD MILLE a ROLEX, puškohledy a kolimátory TRIJICON, nejnovější typy mobilních telefonů iPhone a SAMSUNG včetně příslušenství k nim, dámské a pánské oblečení, obuv, piknikové koše nebo dětské plastové drony.

V oblasti výběru dělené správy, spotřebních daní z vína a meziproduktů, z minerálních olejů, tabákových výrobků, surového tabáku, z piva, z lihu, z tabákových nálepek, z elektřiny, ze zemního plynu a některých dalších plynů a z pevných paliv se vyšplhala vybraná částka na vice jak 65 miliard korun.

V loňském roce evidovalo oddělení správy příjmů k vymáhání 28 300 kusů pokutových bloků vydaných PČR a CS. Městskou policií hl. Města Praha bylo předáno k vymáhání 1 000 pokut na místě neuhrazených. Dále bylo vyřízeno 5 200 žádostí o potvrzení bezdlužnosti.

K vymáhání pohledávek bylo převzato 16 tisíc požadavků na částku 96 milionů korun. V dané věci bylo vydáno přes 12 tisíc exekučních příkazů. Podařilo se také úspěšně provést dražbu výrobní linky na cigarety a dvou motorových vozidel.

Na oddělení správního trestání bylo v loňském roce přijato 1 917 podnětů na porušení právních předpisů a z toho 1 600 případů bylo ve správním řízení projednáno. Na pokutách ve správním řízení tak bylo vybráno přes 7,3 milionů korun. Téměř 60% pokut bylo uloženo za porušování zákona o pozemních komunikacích.

Kontrolní skupiny mobilního dohledu provedly ve svém regionu na 5 530 kontrolních akcí zaměřených na oblast CITES, omamně psychotropních látek, vybraných výrobků, duševního vlastnictví a dálničních kuponů, z toho bylo  877 pozitivních. Na místě celníci udělili pokuty za 680 tisíc korun a vybrali kauce za necelý milion korun. Při těchto kontrolních akcích prováděných zejména na dálnicích, ale i pozemních komunikacích 1. třídy, bylo zjištěno celkem 30 případů porušení v oblasti spotřební daně. Při nich bylo zajištěno např. 74,5 kg tabáku, 241 tisíc kusů tabákových výrobků, 5 252 litrů piva či 1 548 litrů vína bez prokázání zdanění těchto výrobků. Oddělení dohledu nad subjekty provedlo celkem 1 308 kontrol v oblasti EET, hazardu, zdanění a značení vybraných výrobků, zdanění minerálních olejů, zaměstnávání cizinců apod. Z toho 286 kontrol bylo pozitivních. Bylo přijato a zpracováno téměř 4 250 oznámení od provozovatelů hazardních her. V průběhu kontrolních akcí byly zajištěny např. neznačené lihoviny, cigarety a v neposlední řadě přes 8 tisíc litrů minerálních olejů. Celkový únik na zajištěném zboží by tak v případě jeho distribuce na domácím trhu činil přes 300 tisíc korun. Předmětem kontrolní činnosti byla také úhrada mýtného nebo dálničních kuponů. Například v kontrolovaných úsecích zpoplatněných komunikací CÚ pro Středočeský kraj uložili celníci téměř 3 tisíce pokut ve výši dosahující 3 300 000 korun.


Seznam obrázků


 
nprap. Yvona Matějková
Tisková mluvčí Celního úřadu pro Středočeský kraj
tel: +420 261 334 680
mobil: +420 720 748 300
e-mail: y.matejkova@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: