Celní správa České republiky
Celní úřad pro Středočeský kraj
Washingtonova 11
110 00 Praha 1
V Praze 16. 1. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Středočeský kraj

Středočeští celníci bilancovali uplynulý rok 2019

​​Celní úřad pro Středočeský kraj evidoval ke konci minulého roku na svých účtech příjmy ve výši více než 65 miliard korun.

 

Rok 2019 byl pro středočeské celníky náročný především jejich zatížeností.

Prioritní činností celníků je výběr cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu zboží ze třetích zemí. Za uplynulý rok se jim podařilo vybrat na těchto poplatcích více než tři miliardy korun. V průběhu roku 2019 provedla naše celní oddělení v rámci celého Středočeského kraje přes tisíc kontrolních akcí, zaměřených na obecnou bezpečnost výrobků a odhalování zboží, které by mohlo porušovat práva duševního vlastnictví. Více než pět stovek záchytů padělků při celním řízení se podařilo vyřešit až do jejich úplného zničení na drtičce odpadu. Hodnota takto zničeného zboží byla vyčíslena na téměř deset miliónů korun. V největší míře byly zajištěny padělky sportovního oblečení a obuvi NIKE a ADIDAS, stavebnic LEGO, příslušenství k mobilním telefonům APPLE (nabíječky a bezdrátová sluchátka), výrobků společnosti LOUIS VUITTON a DIOR apod. Nejzajímavějšími záchyty padělků byly pánské náramkové hodinky značek ROLEX, DIESEL, BVLGARI, SEVENFRIDAYS a Audemarx Piquet, výfuky a koncovky výfuků AKRAPOVIČ, fotbalové a hokejové dresy různých sportovních klubů, sluchátka BEATS a v neposlední řadě i padělky autopříslušenství a autorádií.  

V oblasti výběru dělené správy, spotřebních daní z vína a meziproduktů, z minerálních olejů, tabákových výrobků, surového tabáku, z piva, z lihu, z tabákových nálepek, z elektřiny, ze zemního plynu a některých dalších plynů a z pevných paliv se vyšplhala vybraná částka na téměř 62 miliard korun.

V loňském roce evidovalo oddělení správy příjmů k vymáhání 28 300 kusů pokutových bloků vydaných PČR a CS. Městskou policií bylo předáno k vymáhání 1 970 pokut na místě neuhrazených. Ostatních ukladatelé v rámci dělené správy (Úřady práce, obecní úřady, hasiči, veterina, a jiní) nám předali 10 660 pohledávek k vymáhání. Dále bylo vyřízeno 5 440 žádostí o potvrzení bezdlužnosti.

K vymáhání pohledávek bylo převzato cca 19 tisíc požadavků na částku 59 milionů korun. V dané věci bylo vydáno přes 23 tisíc exekučních příkazů. Podařilo se také úspěšně provést dražbu 4 motorových vozidel, stroje - plničky tabákových dutinek a kompresoru.

Na oddělení správního trestání bylo v loňském roce přijato 1 197 podnětů na porušení právních předpisů. V řízení o přestupcích bylo projednáno 1 314 podnětů.
V 1 137 případech byl v řízení o přestupku uložen správní trest (napomenutí, pokuta, propadnutí věci).

Kontrolní skupiny mobilního dohledu provedly ve svém regionu na 7 239 kontrolních akcí zaměřených na oblast CITES, omamně psychotropních látek, vybraných výrobků, duševního vlastnictví a dálničních kuponů, z toho bylo 1 360 pozitivních. Na místě celníci udělili pokuty za million třista tisíc korun a vybrali kauce za téměř 1,5 milionu korun. Při těchto kontrolních akcích prováděných zejména na dálnicích, ale i pozemních komunikacích 1. třídy, bylo zjištěno celkem 16 případů porušení v oblasti spotřební daně. Při nich bylo zajištěno např. 203 kg tabáku, 8,5 tisíc kusů tabákových výrobků, 2 393 litrů piva, 121 litrů lihovin, 1 270 litrů minerálních olejů či 150 litrů vína bez prokázání zdanění těchto výrobků. Dále bylo zjištěno 290 porušení v oblasti přepravy OPL.

Oddělení dohledu nad subjekty provedlo celkem 1 271 kontrol v oblasti EET, hazardu, zdanění a značení vybraných výrobků, zdanění minerálních olejů, zaměstnávání cizinců apod. Z toho 329 kontrol bylo pozitivních. Bylo přijato a zpracováno téměř 3 220 oznámení od provozovatelů hazardních her. V průběhu kontrolních akcí bylo zajištěno např. 3 700 litrů lihovin u nichž nebylo prokázáno zdanění, nebo 46 nelegálních výherních automatů. Celkový únik na zajištěném zboží by tak v případě jeho distribuce na domácím trhu činil přes 600 tisíc korun. Předmětem kontrolní činnosti byla také úhrada mýtného nebo dálničních kuponů. Například v kontrolovaných úsecích zpoplatněných komunikací CÚ pro Středočeský kraj uložili celníci téměř 4 tisíce pokut ve výši dosahující 3 600 000 korun.  

 


Seznam obrázků


 
nprap. Yvona Matějková
Tisková mluvčí Celního úřadu pro Středočeský kraj
tel: +420 261 334 680
mobil: +420 720 748 300
e-mail: y.matejkova@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: