CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Středočeský kraj
Washingtonova 11
110 00 Praha 1

V Praze 28.06.2024


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Středočeský kraj

Odebrání registračních značek vozidel pomáhá k výběru nedoplatků

Řidiči s platnou blokací řidičského oprávnění a nedoplatkem vůči státu se cesta nevyplatila.

V úterý 18. 6. 2024 při běžné kontrole na 21. km dálnice D4 ve směru na Prahu si hlídka středočeských celníků vytipovala ke kontrole osobní vozidlo Renault Espace, české imatrikulace. Během sledování vozidla si hlídka CS ověřila, že vozidlo nemá uhrazený dálniční poplatek.
Po zastavení vozidla byla zahájena kontrola osob a vozidla. Ve vozidle cestovali tři muži (řidič, provozovatel vozidla, další muž) a jedna žena. Hlídka celníků si vyžádala občanské průkazy a u řidiče navíc doklady potřebné k řízení motorového vozidla, které ale řidič nepředložil. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že řidič vozidla má platnou blokaci všech skupin řidičského oprávnění a nedoplatek vůči státu ve výši 23. 500, - Kč.
Lustrací osob a vozidla bylo zjištěno, že ve vozidle i ostatní spolucestující měli platný zákaz řízení a rovněž jako řidič nedoplatky vůči státu. V jednom případě 2. 500, - Kč, v druhém případě 78. 200, - Kč a v případě třetím, jakožto provozovatel vozidla 31. 000, - Kč. 
Provozovatel vozidla na místě hlídce sdělil, že jsou proti němu vedená dvě trestní řízení za řízení motorového vozidla pod vlivem omamných a psychotropních látek a další za řízení pod vlivem alkoholu a maření úředního rozhodnutí.
Hlídka celníků vyzvala provozovatele i řidiče osobního vozidla k úhradě nedoplatků. Oba odmítli své nedoplatky uhradit, a proto hlídka přistoupila k odebrání tabulek státní poznávací značky. Následně byli řidič i provozovatel vozidla poučeni o tom, že řízení motorového vozidla, na kterém nejsou umístěny tabulky státní poznávací značky, je přestupkem podle zákona o silničním provozu. Poté byli náležitě poučeni o tom, za jakých podmínek si smí tabulky státní poznávací značky vyzvednout.
Přivolaná hlídka Policie České republiky provedla na místě orientační dechovou zkoušku s negativním výsledkem a následně řidiče postoupila ke správnímu orgánu z důvodu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění.
nprap. Yvona Matějková
Tisková mluvčí Celního úřadu pro Středočeský kraj
tel: +420 261 334 680
mobil: +420 720 748 300
e-mail: y.matejkova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky