CZ EN Translate
Menu

01-2013

Žádost o informaci doručena dne 05. 04. 2013, odpověď odeslána 12. 04. 2013 pod č.j. 36768/2013-620000-11

Otázka:
Žadatel požadoval informaci k provozu automatizované linky na výrobu metylesterů mastných kyselin BDA-200 s přídavným zařízením, která byla v letech 2007-2012 umístěná v areálu subjektu XY.

Odpověď:

Žadatel informován o přehledu subjektů s vydaným povolením k provozování daňového skladu, včetně kontaktů, který je zveřejněn na webových stránkách Celní správy ČR zde.  Z hlediska povinné mlčenlivosti správce daně nemůže povinný subjekt bez souhlasu daňového subjektu poskytnout informace o vlastnických vztazích a skladových kapacitách daňových subjektů.

Stránka byla publikována dne: 13.05.2013 7:40