CZ EN Translate
Menu

01-2014

Žádost o informaci doručena dne 20. 03. 2014, odpověď odeslána 24. 03. 2014 pod č.j. 34700/2014-620000-11

Otázka:
Žadatel požadoval, na základě zprávy MV ČR došlé do jeho datové schránky, informaci vztahující se k jeho osobě resp. k daňovému řízen, kvůli kterému byl ztotožněn.

Odpověď:
Žadatel byl informován o důvodech ztotožňování jeho osoby v registru.

 

Stránka byla publikována dne: 28.08.2019 10:06