CZ EN Translate
Menu

01-2017

Žádost o informaci doručena dne 07. 06. 2017, odpověď odeslána 15. 06. 2017 pod č.j. 79344/2017-620000-11

Žadatel požadoval informace v souvislosti s daňovou kontrolou v níž se domáhal:

veškeré metodické materiály, pokyny, řídící akty či jiné obchodní listiny s takovým obsahem, konstitutivní rozhodnutí orgánů veřejné správy a soudní rozhodnutí a nálezy, které správce daně používá při svých postupech a vydávání rozhodnutí (včetně rozhodnutí označených jako Výzva), kladení otázek svědkům a při místních šetřeních, hodnocení důkazních prostředků v daňové kontrole na vrácení spotřební daně dle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, žadatele.

Odpověď:
Povinný subjekt nedisponuje v současné době metodickými materiály, pokyny či jiným vnitřním aktem řízení, které by upravovaly oblast daňových kontrol v souvislosti s vrácení spotřební daně dle §56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Správce daně postupuje při daňových kontrolách dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Výše citované zákony jsou volně dostupné např. zde: http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/ 

Judikáty či nálezy ÚS, které povinný subjekt může při rozhodovací činnosti využít, jsou dostupné např. pod odkazem: https://www.judikaty.info/cz . 

 

Stránka byla publikována dne: 30.06.2017 6:22