CZ EN Translate
Menu

01-2020

​Žádost o informaci doručena dne 02.01.2020, na základě výzvy povinného subjektu ze dne 07.01.2020 byla žádost doplněna a upřesněna dne 23.01.2020, odpověď odeslána dne 05.02.2020 pod čj. 632/2020-620000-11.
Žadatel požadoval informace z evidence přestupkových řízení v Ústeckém kraji, týkající se přestupků dle ustanovení §§ 122 a 123 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, za období 2018-2019. Konkrétně: "... o informace o výši uložených pokut a o výši již uhrazených pokut, a informaci o konkrétním zákonném ustanovení, na základě, jehož porušení, byly tyto pokuty konkrétně uděleny.“

Odpověď:
V letech 2018-2019 bylo pravomocně rozhodnuto o porušení právních předpisů resp.  ustanovení § 123 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění, ve 13 případech. Dotčeným subjektům byly ve správním řízení uloženy pokuty v celkové výši 1 890 000,--Kč, dále bylo rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání věci. Doposud bylo uhrazeno 8 uložených pokut v celkové výši 323 431,--Kč.
Informace o konkrétním ustanovení na základě, jehož porušení byly tyto pokuty konkrétně uděleny, požadované za období 2018-2019, byly pro lepší přehlednost zpracovány do tabulky viz příloha. 000632r20_příloha-tabulka_statistika.pdf

Stránka byla publikována dne: 07.02.2020 12:46