CZ EN Translate
Menu

02-2019

​Žádost o informaci doručena dne 09.08.2019, odpověď odeslána dne 16.08.2019 pod čj. 197616/2019-620000-11
Žadatel požadoval informace z evidence přestupkových řízení v Ústeckém kraji, týkající se přestupků dle ustanovení §§ 122 a 123 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, za období od 1. 1. 2017 do data doručení této žádosti. Konkrétně::
1. Kolik bylo v požadovaném období uloženo správních trestů napomenutí pro spáchání přestupku dle ustanovení § 122 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách?
2. Kolik bylo v požadovaném období uloženo správních trestů pokuty příkazem na místě pro spáchání přestupku dle ustanovení § 122 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách?
3. Kolik bylo v požadovaném období uloženo správních trestů napomenutí pro spáchání přestupku dle ustanovení § 123 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách?
4. Kolik bylo v požadovaném období uloženo správních trestů pokuty příkazem na místě pro spáchání přestupku dle ustanovení § 123 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách?

Odpověď:
V územní působnosti celního úřadu v období od 1. 7. 2017 do 9. 8. 2019 (tj. do dne doručení upřesnění žádosti) nebyly uloženy správní tresty napomenutí a pokuty příkazem na místě za
přestupky podle ustanovení §§ 122 a 123 zákona č. 186/2012 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Stránka byla publikována dne: 23.08.2019 14:24