CZ EN Translate
Menu

02-2020

​Žádost o informaci doručena dne 22.04.2020, odpověď odeslána dne 07.05.2020 pod čj. 97899/2020-600000-11.

Žadatel požadoval poskytnutí informace ve věci správních řízení vedených s držiteli základního povolení k provozování hazardních her podle § 3 odst. 2 písm. a) až f) zákona o hazardních hrách, a to o:

1) statistický přehled všech vydaných rozhodnutí o přestupcích dle § 122 a § 123 zákona o hazardních hrách od 1.1.2018 do 22.4.2020, a to ve stanoveném formátu...

2) Přehled počtu kontrol dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, které Váš úřad provedl od 1.1.2018 do 22.4.2020 ve vztahu k dodržování ustanovení zákona o hazardních hrách a podmínek stanovených v základním povolení, a to vždy s uvedením druhu hazardní hry, jejíž provozování bylo předmětem kontroly (v případě kontroly týkající se nelegálního provozování hazardních her uvedení poznámky „Nelegál“...

Odpověď:
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona 106/99 Sb. povinný subjekt žadateli informace poskytl:

1) statistický přehled již vydaných rozhodnutí o přestupcích dle § 122 a § 123 zákona o hazardních hrách od 1.1.2018 do 22.4.2020 byl pro lepší přehlednost zpracován do tabulky viz příloha 097899r20_příloha.pdf

2) Přehled počtu kontrol dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, které Celní úřad pro Ústecký kraj provedl od 1.1.2018 do 22.4.2020 ve vztahu k dodržování ustanovení zákona o hazardních hrách a podmínek stanovených v základním povolení je uveden v tabulce viz níže:

Kontroly2018201901.01.-22.04.2020SOUHRN/ CELKEM
HP pozitivní759414183
HP negativní227029
TH pozitivní422733
TH negativní796287
ŽH pozitivní320124
ŽH negativní3306
TH nelegál3011243
HP nelegál6208
AML pozitivní-415
AML negativní-404
     
Vysvětlivky:  ​HP – herní prostor​TH technická  hra​ŽH živá hra
Stránka byla publikována dne: 12.05.2020 15:26