CZ EN Translate
Menu

03-2017

​​Žádost o informaci doručena dne 17.07.2017, odpověď odeslána dne 20.07.2017 pod čj. 96096/2017-620000-11

Žadatel požadoval informace:

1. Jakým způsobem vymáháte daňové nedoplatky (například nezaplacené pokuty) - pomocí daňové exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, anebo využíváte služeb soudního exekutora, který vymáhá nedoplatky exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád?

2. Pokud činíte prostřednictvím daňové exekuce podle daňového řádu, zda daňový nedoplatek vymáhá odbor Vašeho úřadu nebo o vymáhání požádáte příslušný celní úřad?
3. Pokud činíte prostřednictvím soudního exekutora podle exekučního řádu, zda máte uzavřenu smlouvu s konkrétním exekutorem, a pokud ano, s jakým, nebo zda vždy využíváte služeb stejného exekutora, a pokud ano, jakého?

 Odpověď:.

Ad 1) Povinný subjekt vymáhá daňové nedoplatky v souladu s ustanovením § 175 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to převážně daňovou exekucí.

Ad 2) Povinný subjekt disponuje vlastním útvarem, do jehož působnosti patří vymáhání daňových nedoplatků.

Ad 3) Povinný subjekt nevyužívá služeb soudního exekutora.      

 

Stránka byla publikována dne: 15.08.2017 11:10