CZ EN Translate
Menu

04-2017

​Žádost o informaci doručena dne 30.07.2017, odpověď odeslána dne 01.08.2017 pod čj. 102190/2017-620000-11

Žadatel požadoval informace:
1. Na základě jakých kritérií byli vybírání soudní exekutoři/exekutorské úřady, kterým byly předány k vymáhání daňové nedoplatky v souladu se zněním § 175 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, za posledních pět let (2016, 2015, 2014, 2013 a 2012)
2. Procentuální úspěšnosti řízení, jejich předmětem bylo vymáhání daňových nedoplatků a které byly předány k vymáhání soudním exekutorům za posledních pět let (tzn. procentuální vyjádření úspěšně vymožených řízení ve vztahu s celkovým počtem předaných řízení jednotlivě za rok 2016, 2015, 2014, 2013 a 2012)

Odpověď:
Povinný subjekt nevyužívá služeb soudních exekutorů/exekutorských úřadů. Povinný subjekt vymáhá daňové nedoplatky v souladu s § 175 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, převážně daňovou exekucí. 

Stránka byla publikována dne: 15.08.2017 11:10