CZ EN Translate
Menu

06-2018

​Žádost o informaci doručena dne 23.08.2018, odpověď odeslána dne 26.07.2018 pod čj. 120829/2018-620000-11

Žadatel požadoval informace:

1.      kolik bylo (bez ohledu na dobu zahájení exekučního řízení) v letech 2015, 2016 a 2017 nařízeno dražeb movitých věcí - za jednotlivé roky 2015 – 2017, s rozdělením na exekuce vedené v rámci dělené správy a ostatní, s rozdělením na dražby „klasické" a elektronické.

 2.      v kolika případech z dražebních jednání byl pravomocně udělen příklep - za jednotlivé roky 2015 – 2017, s rozdělením na exekuce vedené v rámci dělené správy a ostatní, s rozdělením na dražby „klasické" a elektronické

 3.      kolik bylo (bez ohledu na dobu zahájení exekučního řízení) v letech 2015, 2016 a 2017 nařízeno dražeb nemovitých věcí - za jednotlivé roky 2015 – 2017, s rozdělením na exekuce vedené v rámci dělené správy a ostatní, s rozdělením na dražby „klasické" a elektronické

 4.      v kolika případech z dražebních jednání byl pravomocně udělen příklep - za jednotlivé roky 2015 – 2017, s rozdělením na exekuce vedené v rámci dělené správy a ostatní, s rozdělením na dražby „klasické" a elektronické.

 Odpověď:

K ad 1 a 2) v letech 2015 až 2017 nebyla ze strany celního úřadu nařízena žádná dražba movitých věcí, žádný pravomocný příklep tak nemohl být udělen.

K ad 3 a 4)   v letech 2015 až 2017 nebyla ze strany celního úřadu nařízena žádná dražba nemovitých věcí, žádný pravomocný příklep tak nemohl být udělen.

Stránka byla publikována dne: 23.08.2019 14:20