CZ EN Translate
Menu

06-2020

​Žádost o informaci doručena dne 18.06.2020, odpověď odeslána dne 22.06.2020 pod čj. 153486/2020-620000-11

Žadatel požadoval informace, zdali má nějaké nezaplacené pokuty za řízení. Pokud ano, jak je uhradit.

Odpověď:

k dnešnímu dni nemáte veden žádný nedoplatek, tedy ani žádnou nezaplacenou pokutu za řízení.

Stránka byla publikována dne: 23.06.2020 11:18