CZ EN Translate
Menu

07-2020

​Žádost o informaci doručena dne 09.07.2020, odpověď odeslána dne 14.07.2020 pod čj. 171320/2020-620000-11

Žádatel požadoval informace o počtu pravomocných rozhodnutí o přestupku (včetně pravomocných rozhodnutí/usnesení o zastavení řízení o přestupku) podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019.

Odpověď:
Celní úřad za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 nevydal žádné rozhodnutí, které by nabylo právní moci ve vztahu k ustanovení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Stránka byla publikována dne: 14.07.2020 12:32