se sídlem:

Stavbařů 32
Most - Velebudice

 mapa

Kontaktní poštovní adresa pro doručování listinných dokumentů prostřednictvím poskytovatele poštovních a zásilkových služeb:
Celní úřad pro Ústecký kraj
Hoření 3540/7A
P. O. BOX 7
400 11 ÚSTÍ NAD LABEM 11
 fax e-mail kód datové schránky
 +420 475 667 310   podatelna620000@cs.mfcr.cz   gabny7s


Na územním pracovišti jsou vykonávány agendy: celní, daňová, správy příjmů a vymáhání, ostatní agendy jsou vykonávány na Celním úřadu pro Ústecký kraj

Kontakty na jednotlivé agendy najdete níže:

Podací místo: telefon +420 601 256 530
Agenda celní
vedoucí celního oddělení:  +420 602 612 270, 
koordinátor:  +420 601 256 536 
referenti celního řízení: +420 601 256 531 až 535
(přidělení čísla EORI: +420 601 256 536)

Agenda daňová
vedoucí daňového oddělení: +420 601 256 543
koordinátor:  +420 601 256 537
referenti:  +420 601 256 539 až 542 

Agenda správy příjmů
referenti: +420 601 256 544 až 546, 601 256 493

Agenda vymáhání
vedoucí referátu: +420 601 256 559
referenti:  +420 601 256 549 až 560


Úřední hodiny pro styk s veřejností:   
Po, St   08:00 – 17:00  
Pracovní doba:   
Út, Čt   08:00 - 15:00
Pá        08:00 - 14:00 
PROJEDNÁNÍ CELNÍCH PROHLÁŠENÍ lze učinit v úředních hodinách nebo v pracovní době celního úřadu.
POKLADNA je otevřena v úředních hodinách a v pracovní době celního úřadu. 

Potvrzování bezdlužnosti:
Žádost lze napsat volnou formou s uvedením účelu (např. pro úřad práce, pro veřejné zakázky, pro vyřízení státního občanství, apod.).
Způsob podání žádosti o bezdlužnost:
1) prostřednictvím datové schránky
2) poštou
3) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
4) osobně na podatelně celního úřadu či na podacích místech 
    Podané žádosti se zpracovávají postupně v pořadí v jakém došly, nikoliv tzv. "na počkání"

Stránka byla publikována dne: 25. 1. 2019 11:49