CZ EN Translate
Menu

Poskytování informací

Celní správa poskytuje informace:

- vztahující se k její působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoSPI"), kterým jsou určeny zásady přístupu k požadovaným informacím a jejich poskytování případným žadatelům ze strany příslušných státních orgánů. Text ZoSPI zde

- týkající se celní problematiky v souladu s ustanovením čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, ve znění pozdějších předpisů. Nevztahuje-li se požadovaná informace na skutečně zamýšlený dovoz nebo vývoz, mohou celní orgány její poskytnutí zamítnout. Text Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 zde.
O poskytnutí informace lze žádat:

Poradenské a informační centrum - centrum pro základní poradenství a informace z oblasti celní a daňové problematiky a dalších kompetencí Celní správy ČR 

 • písemně prostřednictvím "Formuláře pro dotazy veřejnosti na základní informace"
 • elektronicky: informace@cs.mfcr.cz
 • telefonicky: +420 261 331 919
 • osobně v úředních a provozních hodinách: Pondělí a Středa 8.00 – 17.00 hodin 
                                                                  Úterý, Čtvrtek, Pátek 9.00 – 14.00 hodin

Celní úřad - dotazy týkající se konkrétních celních a daňových případů v územní působnosti Celního úřadu pro Ústecký kraj

 • písemně doručením na adresu Celní úřad pro Ústecký kraj, Hoření 3540/7A, 400 11 Ústí nad Labem 11
 • elektronicky: podatelna620000@cs.mfcr.cz
 • datovou schránkou: gabny7s
 • telefonicky: +420 475 667 300
 • nebo v úředních hodinách osobním podáním na podatelnu v sídle celního úřadu
Stránka byla publikována dne: 05.06.2019 6:27
Skočit na začátek stránky