CZ EN Translate
Menu
 1.  Název Celní úřad pro Ústecký kraj
 2. Důvod a způsob založení

Celní úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je zřízen na základě ustanovení § 2 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o Celní správě“) a podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.

Celní úřad pro Ústecký kraj je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech (Chomutov, Most).

Věcná působnost celního úřadu je vymezena v §§ 8 a 9 zákona o Celní správě. Celní úřad vykonává správu cel, správu daní a jiných peněžitých plnění. Celní úřad vykonává i další působnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie.

Každý celní úřad řídí ředitel celního úřadu, kterým může být pouze celník. Zástupcem ředitele celního úřadu může být pouze celník. 

 3. Organizační struktura Schéma organizačního uspořádání CÚ
 4. Kontaktní spojení
Poštovní adresa: Celní úřad pro Ústecký kraj, Hoření 3540/7a, 400 11 Ústí nad Labem 11, P. O. BOX 7
Telefonní ústředna: tel. 475 667 300, fax. 475 667 310 
e-podatelna: podatelna620000@cs.mfcr.cz  
kód datové schránky: gabny7s
 5. Případné platby můžete poukázat:
Bankovní spojení:
  1020011/0710 (ČNB) 
Další bankovní spojení: 
Jak správně zaplatit clo, daň celnímu úřadu
        
 6. 71214011
 7. DIČ CZ
 8. Rozpočet

Rozpočet na rok 2021
Rozpočet na rok 2020
Rozpočet na rok 2019
Rozpočet na rok 2018
Rozpočet na rok 2017 
Rozpočet na rok 2016
Rozpočet na rok 2015
Rozpočet na rok 2014

 9. Žádost o informace Obecné zásady pro přijímání žádostí
Podávání informací
 10. Příjem stížností a dalších podání Podatelna viz odstavec 4
Protikorupční linka Celní správy ČR:
Telefon: +420 800 232 222 (Bezplatná  telefonní linka se záznamníkem)
e-mail: korupce@cs.mfcr.cz
 11. Opravné prostředky Postup při podání odvolání
 12. Formuláře
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Životní situace

Ostatní návody a články
 14. Nejdůležitější předpisy Zákony upravující postup CS ČR při poskytování informací podle §5 odst. 1e) zákona č. 106/1999Sb.

Legislativa - celní oblast

Legislativa - daňová oblast

Orientační přehled utajovaných skutečností
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy
 17. Seznam podřízených organizací Celní úřad pro Ústecký kraj je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze. 
 18. Zodpovězené dotazy Zodpovězené dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Stránka byla publikována dne: 01.06.2021 13:45
Skočit na začátek stránky