CZ EN Translate
Menu

Informace k daňovým tiskopisům

Generální ředitelství cel s ohledem na novelizované ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko, které se týká vydávání daňových tiskopisů formou vyhlášky a navazující problematiky.

Daňové tiskopisy používané Celní správou jsou vydány přílohou vyhlášky č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky (dále jen „vyhláška“) a vyhláškou č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu, ve znění vyhlášky č. 610/2020 Sb.

Na základě připomínkového řízení k vyhlášce došlo k úpravě formulářů tak, že pokud obsahují položky „rodné příjmení“, „titul“, „telefon“ a „mail“ budou tyto položky označeny jako nepovinné. Pokud je tato položka uvedena v pokynech, je úprava provedena v pokynech, pokud položka v pokynech není, je vyznačena úprava tak, aby byla k těmto položkám přidána poznámka pod čarou s označením, že jde o nepovinnou položku.

V souvislosti s výše uvedeným, od 1. 1. 2021 nastane situace, kdy sazba daně uvedená v pokynech k daňovému přiznání, neodpovídá sazbě daně, která má být podle příslušných ustanovení předmětného zákona uvedena v daňovém přiznání. Podle § 5 písm. c) vyhlášky platí, že pokud tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů, považuje se takový tiskopis za odpovídající vzoru podle § 2 vyhlášky.


Stránka byla publikována dne: 25.01.2021