CZ EN Translate
Menu

Ukončení činnosti agendy celního řízení na Územním pracovišti v Mostě

​V souvislosti s realizací plánované organizační změny sdělujeme, že s účinností od 1. ledna 2020 bude v působnosti Územního pracoviště Most ukončena činnost oddělení Celního, a tedy rovněž výkon agendy celního řízení a všech ostatních činností spadajících do působnosti tohoto rušeného organizačního útvaru Celní správy České republiky. 
Výkon agendy celního řízení a taktéž ostatních činností, doposud zajišťovaný oddělením Celním v Mostě, bude nadále plnohodnotně zajištěn oddělením Celním v Ústí nad Labem (CZ620201) dislokovaným na adrese Přístavní 8, Ústí nad Labem a oddělením Celním (CZ620202) na územním pracovišti v Chomutově na adrese Na Moráni 4878, Chomutov.

Věříme, že realizovanou organizační změnou nebude jakkoli negativně dotčena Vaše podnikatelská činnost.


Stránka byla publikována dne: 15.12.2019

Skočit na začátek stránky