Celní správa České republiky
Celní úřad pro Ústecký kraj
Hoření 3540/7A
400 11 Ústí nad Labem 11
V V Ústí nad Labem 25. 6. 2015

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Ústecký kraj

Tři tisíce litrů červené nafty skončilo ve skladu

Hned dvě nelegální přepravy topného oleje, lidově nazývaného „červená nafta“, odhalili ústečtí celníci během necelé hodiny v příhraničí na Teplicku.

Celníci v uplynulých dnech zaměřili kontrolní činnost na nelegální přepravu minerálních olejů v příhraničních oblastech. Ráno kolem šesté hodiny překvapili na horské silnici z Fojtovic do Krupky řidiče dodávkového vozidla Volkswagen Crafter české imatrikulace, které si vytipovali ke kontrole. V nákladovém prostoru objevili dvě IBC kostky s téměř dvěma tisíci litry načervenalé olejovité kapaliny se zápachem nafty. Úspěšná byla mobilní hlídka celníků i o pár minut později, když zastavila ke kontrole další Volkswagen tentokráte Caravelle. Řidič na ložné ploše přepravoval jednu plastovou kostku s 995 litry topného oleje.

Oba řidiči svorně tvrdili, že topný olej „Heizoel EL“ nakoupili v sousedním Německu, nebyli však schopni předložit doklady prokazující zdanění vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních. Celníci odebrali z nádob vzorky a odhalené množství 2 985 litrů minerálního oleje v hodnotě bezmála 54 tisíc korun zajistili a převezli do skladu.

„Červená nafta“ je určena výhradně pro výrobu tepla, z důvodu nižší ceny je však u nás podvodně používána pro pohon motorových vozidel. Pokud kontrolovaní řidiči neprokáží řádné zdanění přepravovaného topného oleje na území České republiky, vyměří celníci uniklou spotřební daň, která činí 10,95 korun za litr, a zajištěný topný olej propadne ve prospěch státu. Celníci vyčíslili případný daňový únik na téměř 33 tisíc korun.

Oba řidiči se při přepravě minerálních olejů dopustili dalšího přestupku. Porušili mezinárodní dohodu ADR o přepravě nebezpečných, neboť neabsolvovali povinné školení pro přepravu nebezpečných věcí a vozidla přepravující hořlavinu neoznačili bezpečnostními tabulkami. Tento přestupek si s nimi ale vyřídí úředníci z odboru dopravy ústeckého Krajského úřadu, kterým zdokumentovaný případ celníci postoupí.

 


Seznam obrázků


 
por. Jiří Nejedlý, DiS.
Tiskový mluvčí CÚ pro Ústecký kraj
tel: +420 475 667 369
mobil: +420 731 421 645
fax: +420 475 667 310
e-mail: nejedly@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: