Celní správa České republiky
Celní úřad pro Ústecký kraj
Hoření 3540/7A
400 11 Ústí nad Labem 11
V Ústí nad Labem 25. 11. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Ústecký kraj

Zadržený odpad byl již vrácen zpět do Německa

Bezmála 95 tun nelegálního odpadu zajištěného během celorepublikové akce PLAST vrátili ústečtí celníci zpět do Německa.

Čtyři kamiony s nelegálním odpadem zadrželi ústečtí celníci v první polovině listopadu poblíž bývalého hraničního přechodu Hora sv. Šebestiána při celostátní kontrolní akci zaměřené na přeshraniční přepravu odpadů. Dva kamiony směřovaly do Polska, dva měly určenou adresu vykládky v Čechách

Zadržený směsný odpad, tedy směs plastu, papíru, textilu, pryže, skla byl v průvodních dokladech deklarován jako čistý plast či pryž. Rozpor mezi převáženým druhem odpadu a údaji uvedenými v průvodních dokladech šetřilo Ministerstvo životního prostředí ČR a Česká inspekce životního prostředí. Správní orgány podezření z porušení podmínek pro přepravu přeshraničního odpadu potvrdily.

V uplynulém týdnu celníci kamiony s 95 tunami zapáchajícího odpadu doprovodili pod dohledem na státní hranici a odtud putoval zpátky do Německa.

    


 
por. Jiří Nejedlý, DiS.
Tiskový mluvčí CÚ pro Ústecký kraj
tel: +420 475 667 369
mobil: +420 731 421 645
fax: +420 475 667 310
e-mail: nejedly@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: