CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Ústecký kraj
Hoření 3540/7A
400 11 Ústí nad Labem 11

V Ústí nad Labem 29.01.2020


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Ústecký kraj

Bilancování kontrol na zpoplatněných komunikacích

Ústečtí celníci přistihli v loňském roce na zpoplatněných komunikacích 2863 řidičů, kteří neměli uhrazené mýtné, nebo neměli na čelních sklech vylepené dálniční známky.

Hlídky celníků se speciálně vybavenými vozidly, nepřetržitě střežící stanovené zpoplatněné úseky komunikací D8, části D7 a silnic první třídy I/63 a I/30, odhalily loni nedostatky u 1 495 řidičů vozidel s povinností hradit mýtné. Nejčastěji se jednalo o chybné nastavení náprav, či nedostatečný kredit, začátkem prosince pak několik řidičů postrádalo novou palubní jednotku. Na místě celníci vybrali od přestupců na pokutách 1 447 700 korun a 112 případů postoupili do správního řízení.

Při kontrolách časového zpoplatnění, tedy dálničních známek, zaznamenali ústečtí celníci na téměř sto kilometrovém úseku dálnice D8 mezi Prahou a státní hranicí s Německem 1 368 případů porušení právních předpisů v podobě neplatné, nesprávně vylepené či dokonce chybějící dálniční známky. Na pokutách za tento přestupek vybrali od řidičů na místě 1 349 000 korun a tři případy předali do správního řízení.

Většinu přistižených řidičů (61%) tvořili cizinci. K úhradě pokuty na místě využilo 1 520 řidičů platební terminál, kterým jsou vozidla celní správy vybavena, 744 řidičů si nechalo dát složenku a 484 řidičů uhradilo pokutu penězi. Zatímco cizinci využívali k úhradě pokuty zejména platební kartu (74%), čeští řidiči využívali nejčastěji složenku nebo hotovost (á 37%).

Upozorňujeme řidiče na povinnost mít od prvního února při jízdě po zpoplatněných úsecích dálnic na předních sklech vozidel vylepenou už jen novou dálniční známku, tedy s vyznačeným rokem 2020. Jinak se dopouštíte přestupku a hrozí Vám přímo na místě pokuta v příkazním řízení až do výše 5 tisíc korun. Starou dálniční známku nezapomeňte ze skla odstranit, jízda se starým dálničním kuponem je též přestupkem.

 


por. Jiří Nejedlý, DiS.
Tiskový mluvčí CÚ pro Ústecký kraj
tel: +420 475 667 369
mobil: +420 731 421 645
e-mail: nejedly@cs.mfcr.cz