CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Ústecký kraj
Hoření 3540/7A
400 11 Ústí nad Labem 11

V Ústí nad Labem 10.11.2020


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Ústecký kraj

Cigarety ukryté v rumunské dodávce

Téměř devět tisíc kusů cigaret odhalili o víkendu ústečtí celníci v rumunské dodávce.

Během noční směny kontrolovala hlídka mobilního dohledu na dálnici D8 u tunelu Radejčín vozidla projíždějící ve směru ke státní hranici s Německem. Asi hodinu po půlnoci si hlídka vytipovala ke kontrole tmavě modrou dodávku zn. Mercedes-Benz s vlekem určeným k přepravě osobních vozidel, rumunské imatrikulace. Osádku vozidla tvořilo pěti mužů ve věku 28, 30, 46, 50 a 53 let. Celníci podrobili vozidlo důkladné kontrole, při níž objevili tři igelitové pytle s cigaretami různých značek, které byly ukryty pod předními sedadly. Další krabičky cigaret odhalili ve třech igelitových taškách, které se nacházeli v odkládacích přihrádkách vozidla. V konečném součtu v dodávce celníci nalezli 259 krabiček cigaret zn. Kent, 150 krabiček zn. Rothmans a 10 krabiček cigaret zn. Winston.

Kontrolované osoby sice tvrdily, že si kuřivo vezou pro osobní spotřebu, nicméně u odhalených cigaret byl zákonem stanovený množstevní limit pro osobní spotřebu výrazně překročen. Jelikož řidič nebyl zároveň schopen na výzvu celníků předložit jakékoli nabývací či přepravní doklady prokazující řádné zdanění tabákových výrobků, byly cigarety zajištěny a převezeny do celního skladu. Porušení předpisů bude dále řešeno ve správním řízení.

Fyzická osoba, která dopravuje cigarety pro osobní spotřebu z členských zemí Evropské unie, může dopravovat tyto cigarety osvobozené od spotřební daně, pokud jejich množství nepřesahuje povolený limit, tedy 800 kusů cigaret.

 


por. Jiří Nejedlý, DiS.
Tiskový mluvčí CÚ pro Ústecký kraj
tel: +420 475 667 369
mobil: +420 731 421 645
fax: +420 475 667 310
e-mail: nejedly@cs.mfcr.cz