CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Ústecký kraj
Hoření 3540/7A
400 11 Ústí nad Labem 11

V Ústí nad Labem 22.01.2020


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Ústecký kraj

Ústečtí celníci vybrali loni na daních téměř 28 miliard

Částkou téměř 28 miliard korun, vybranou v uplynulém roce na cle, daních a dalších poplatcích, přispěli ústečtí celníci výrazně do státní pokladny.

Nejvýrazněji se na této částce podílela spotřební daň z minerálních olejů, a to téměř 26,7 miliardami korun. Více než 162 milionů korun vyinkasovali celníci na dani z vína a 36 milionů utržili na dani z lihu a lihovin. Na dani z piva ve výši téměř 13 milionů korun se podílela řada malých pivovarů registrovaných v kraji a bezmála další tři miliony utržili celníci na spotřební dani ze zajištěných tabákových výrobků. Ve srovnání s předchozím rokem zaznamenali ústečtí celníci nárůst ve výběru spotřebních daní zejména u minerálních olejů (o 1,7 mld. korun) a lihovin (o 3,5 mil. korun).

Za zboží dovezené ze zemí mimo EU vybrali ústečtí správci na cle téměř 315 milionů. Dalších bezmála 5,25 milionů vybrali celníci na dani z přidané hodnoty.

Celníci spravují i daně ze zdrojů energie zatěžujících životní prostředí tj. daně ze zemního plynu, pevných paliv a elektřiny. Od dodavatelů těchto energetických produktů konečnému spotřebiteli vyinkasovali 264 milionů korun.

V rámci tzv. dělené správy, kdy pracovníci celního úřadu vybírají poplatky a vymáhají pokuty, které lidem a obchodním společnostem ukládají jiné státní organizace či instituce, bylo odvedeno do státní kasy dalších 406 milionů korun. Nejvyšší hodnotu, a to 208 milionů korun, náleží platbám za dočasné či trvalé odnětí zemědělské půdy. Následují poplatky dle zákona o ochraně ovzduší 132 milionů korun a pokuty v blokovém řízení ve výši 48 milionů korun.

Celní správa ČR vybrala v roce 2019 do státního rozpočtu 170,3 miliard korun. Více v tiskové zprávě zde.    

Jelikož výběr spotřebních daní patří k nejvýznamnějším příjmům státního rozpočtu, bude boj proti daňovým únikům a dohled nad řádným výběrem spotřebních daní i nadále jedním z prvořadých úkolů celní správy.

 


por. Jiří Nejedlý, DiS.
Tiskový mluvčí CÚ pro Ústecký kraj
tel: +420 475 667 369
mobil: +420 731 421 645
fax: +420 475 667 310
e-mail: nejedly@cs.mfcr.cz