Celní správa České republiky
Celní úřad pro Ústecký kraj
Hoření 3540/7A
400 11 Ústí nad Labem 11
V Ústí nad Labem 22. 1. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Ústecký kraj

Ústečtí celníci vybrali loni na daních téměř 28 miliard

Částkou téměř 28 miliard korun, vybranou v uplynulém roce na cle, daních a dalších poplatcích, přispěli ústečtí celníci výrazně do státní pokladny.

Nejvýrazněji se na této částce podílela spotřební daň z minerálních olejů, a to téměř 26,7 miliardami korun. Více než 162 milionů korun vyinkasovali celníci na dani z vína a 36 milionů utržili na dani z lihu a lihovin. Na dani z piva ve výši téměř 13 milionů korun se podílela řada malých pivovarů registrovaných v kraji a bezmála další tři miliony utržili celníci na spotřební dani ze zajištěných tabákových výrobků. Ve srovnání s předchozím rokem zaznamenali ústečtí celníci nárůst ve výběru spotřebních daní zejména u minerálních olejů (o 1,7 mld. korun) a lihovin (o 3,5 mil. korun).

Za zboží dovezené ze zemí mimo EU vybrali ústečtí správci na cle téměř 315 milionů. Dalších bezmála 5,25 milionů vybrali celníci na dani z přidané hodnoty.

Celníci spravují i daně ze zdrojů energie zatěžujících životní prostředí tj. daně ze zemního plynu, pevných paliv a elektřiny. Od dodavatelů těchto energetických produktů konečnému spotřebiteli vyinkasovali 264 milionů korun.

V rámci tzv. dělené správy, kdy pracovníci celního úřadu vybírají poplatky a vymáhají pokuty, které lidem a obchodním společnostem ukládají jiné státní organizace či instituce, bylo odvedeno do státní kasy dalších 406 milionů korun. Nejvyšší hodnotu, a to 208 milionů korun, náleží platbám za dočasné či trvalé odnětí zemědělské půdy. Následují poplatky dle zákona o ochraně ovzduší 132 milionů korun a pokuty v blokovém řízení ve výši 48 milionů korun.

Celní správa ČR vybrala v roce 2019 do státního rozpočtu 170,3 miliard korun. Více v tiskové zprávě zde.    

Jelikož výběr spotřebních daní patří k nejvýznamnějším příjmům státního rozpočtu, bude boj proti daňovým únikům a dohled nad řádným výběrem spotřebních daní i nadále jedním z prvořadých úkolů celní správy.

 


 
por. Jiří Nejedlý, DiS.
Tiskový mluvčí CÚ pro Ústecký kraj
tel: +420 475 667 369
mobil: +420 731 421 645
fax: +420 475 667 310
e-mail: nejedly@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: