CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Ústecký kraj
Hoření 3540/7A
400 11 Ústí nad Labem 11

V Ústí nad Labem 02.02.2021


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Ústecký kraj

Ústečtí celníci vyinkasovali v loňském roce téměř 24 miliard korun

Částkou 24 miliard korun, vybranou na cle, daních a dalších poplatcích, přispěli ústečtí celníci do státního rozpočtu.

Největší podíl na této částce měla spotřební daň z minerálních olejů, a to téměř 22,4 miliard korun. Bezmála 210 milionů korun celníci vyinkasovali na dani z vína, 42 milionů činil příjem na dani z lihu a lihovin. Téměř 10,4 milionů utržili celníci na dani z piva a další bezmála 3,3 miliony korun na spotřební dani ze zajištěných nelegálních tabákových výrobků.
I když v uplynulém roce bylo ekonomické prostředí negativně ovlivněno pandemií koronaviru, zaznamenali ústečtí správci ve srovnání s rokem 2019 nárůst ve výběru spotřebních daní zejména u vína (o 47 mil. Kč) a lihovin (o 5,5 mil. Kč).

Dalších 295,5 milionů korun vybrali celníci na cle ze zboží dovezeného ze zemí mimo EU. Významný byl i výběr takzvané energetické či ekologické daně, tedy daně ze zemního plynu, pevných paliv a elektřiny, který činil téměř 222 milionů korun.

V rámci takzvané dělené správy, kdy pracovníci celního úřadu vybírají poplatky a vymáhají pokuty, které lidem a obchodním společnostem ukládají jiné státní organizace či instituce, bylo odvedeno do státní kasy dalších 414 milionů korun. Nejvyšší podíl na této částce, a to 139 milionů korun, připadl poplatkům dle zákona o ochraně ovzduší. Následovaly platby za dočasné či trvalé odnětí zemědělské půdy (95 mil. Kč), poplatky za odběr podzemních vod (72 mil. Kč) či pokuty uložené v příkazním řízení (38 mil. Kč).

Celní správa ČR vybrala v roce 2020 do státního rozpočtu 165,4 miliard korun. Tiskovou zprávu GŘC naleznete zde.

   
 


por. Jiří Nejedlý, DiS.
Tiskový mluvčí CÚ pro Ústecký kraj
tel: +420 475 667 369
mobil: +420 731 421 645
fax: +420 475 667 310
e-mail: nejedly@cs.mfcr.cz