CZ EN Translate
Menu

Podávání informací

Celní správa poskytuje informace:

  • vztahující se k její působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou určeny zásady přístupu k požadovaným informacím a jejich poskytování případným žadatelům ze strany příslušných státních orgánů.

Text zákona č. 106/1999 Sb.

  • týkající se celní problematiky v souladu s ustanovením čl. 11 a 12 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex EU, ve znění pozdějších předpisů. Nevztahuje-li se požadovaná informace na skutečně zamýšlený dovoz nebo vývoz, mohou celní orgány její poskytnutí zamítnout.

Celní předpisy Společenství (vč.celního kodexu)

O poskytnutí informace lze požádat Celní úřad pro ZLK:   
telefonicky - kontakty viz níže
písemně - žádost adresovat Celnímu úřadu pro ZLK, Zarámí 4463, 760 01 Zlín
osobním podáním na podatelnu v sídle Celního úřadu pro ZLK
faxem na čísle  +420 577 054 209
elektronicky (e-mail) na adrese 
podatelna640000@cs.mfcr.cz
datovou schránkou - hi4nz6h

Informace ve smyslu výše uvedeném vám na Celním úřadu pro ZLK poskytne:

Mgr. Dušan Janiš

Telefon: +420 577 054 217, E-mail: d.janis@cs.mfcr.cz

Mobil: +420724431118
Fax: +420 577 054 209


Mgr
. Libor Štěpánek

Telefon: +420 577 054 291, E-mail: l.stepanek@cs.mfcr.cz

 
V případě nedostupnosti uvedených kontaktů použijte níže uvedené telefonní číslo:
Telefon: +420 577 054 200

Stránka byla publikována dne: 28.12.2020 13:59
Skočit na začátek stránky