Celní správa poskytuje informace:

  • vztahující se k její působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou určeny zásady přístupu k požadovaným informacím a jejich poskytování případným žadatelům ze strany příslušných státních orgánů.

Text zákona č. 106/1999 Sb.

  • týkající se celní problematiky v souladu s ustanovením čl. 11 a 12 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex EU, ve znění pozdějších předpisů. Nevztahuje-li se požadovaná informace na skutečně zamýšlený dovoz nebo vývoz, mohou celní orgány její poskytnutí zamítnout.

Celní předpisy Společenství (vč.celního kodexu)

O poskytnutí informace lze požádat Celní úřad pro ZLK:   
telefonicky - kontakty viz níže
písemně - žádost adresovat Celnímu úřadu pro ZLK, Zarámí 4463, 762 34 Zlín
osobním podáním na podatelnu v sídle Celního úřadu pro ZLK
faxem na čísle  +420 577 054 209
elektronicky (e-mail) na adrese 
podatelna640000@cs.mfcr.cz
datovou schránkou - hi4nz6h

Informace ve smyslu výše uvedeném vám na Celním úřadu pro ZLK poskytne:
Mgr
. Libor Štěpánek
Telefon: +420 577 054 291

E-mail: l.stepanek@cs.mfcr.cz

 

Mgr. Dušan Janiš

 

Telefon: +420 577 054 217

E-mail: d.janis@cs.mfcr.cz

 

Fax: +420 577 054 209
Mobil: +420724431118


V případě nedostupnosti uvedených kontaktů použijte níže uvedené telefonní číslo:
Telefon: +420 577 054 200

Stránka byla publikována dne: 5. 8. 2015 7:55