CZ EN Translate
Menu

Celní úřad pro Zlínský kraj a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky uzavřeli Rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci

Dne 10. října 2014 se sešli představitelé Celního úřadu pro Zlínský kraj - ředitel plk. PhDr. Zdeněk Kuča a zástupce ředitele plk. Ing. Martin Kočica MBA s děkankou fakulty paní prof. Dr. Ing. Drahomírou Pavelkovou a svými podpisy uzavřeli Rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci.

Výběr a formulace vhodných témat pro bakalářské, diplomové a disertační práce studentů, zpracování oponentur, organizace odborných stáží, přednášky v rámci výuky vybraných odborných předmětů, účast na státních závěrečných zkouškách nebo vzdělávacích projektech – to jsou hlavní body, na kterých se obě strany dohodly.

Smlouvou se tak nastavil prostor pro úzkou, konkrétní a oboustrannou spolupráci těchto institucí.

Stránka byla publikována dne: 24.10.2014

Skočit na začátek stránky