CZ EN Translate
Menu

Informace k podmínkám pro osvobození plynu od daně z plynu

​Podmínky pro osvobození plynu od daně z plynu podle § 8 odst. 1 písm. b) až g), § 8 odst. 2 a § 8 odst. 3 části čtyřicáté páté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDzP), musí být splněny kumulativně.

Podle § 8 odst. 3 ZDzP plyn nabytý prostřednictvím plynárenského zařízení je podle odst. 1 písm. b) až g) osvobozen pouze tehdy, pokud je odebrán prostřednictvím plynárenského zařízení do odběrného místa vybaveného měřidlem, jehož typ a výrobní číslo je uvedeno v povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně. Změnu typu a výrobního čísla měřicího zařízení, kterým je osazeno odběrné místo, určené pro odběr plynu osvobozeného od daně, je-li plyn nabýván prostřednictvím plynárenského zařízení, je podle § 11 odst. 1 ZDzP povinen držitel příslušného povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně oznámit celnímu úřadu do 15 dnů ode dne jejich změny. Změna měřicího zařízení, kterým je osazeno odběrné místo určené pro odběr plynu osvobozeného od daně, při nesplnění oznamovací povinnost držitele povolení o této změně, má za následek nesplnění podmínky pro osvobození plynu od daně z plynu podle § 8 odst. 3 ZDzP. Podle § 3 odst. 1) písm. e) ZDzP je plátcem daně fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn s výjimkou plynu osvobozeného od daně, povinnost daň přiznat a zaplatit tak vznikne držiteli povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně, a to dnem jeho dodání do odběrného místa osazeného jiným měřidlem než je uvedeno v příslušném povolení.


Stránka byla publikována dne: 04.04.2018

Skočit na začátek stránky