CZ EN Translate
Menu

Nový systém GSP

V úředním věstníku bylo publikováno pod číslem L303 z 31. 10. 2012 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 . Účinnost novely je od 1. 1. 2014 s platností po dobu deseti let.

Na základě tohoto nařízení dochází ke změně v oblasti GSP zejména z pohledu zemí, kdy jich bude větší množství ze systému vypuštěno, a tím pádem přijdou o preference poskytované na dovoz zboží do EU s FORM.A. Jedná se o autonomní systém, tedy jednostranný akt EU vůči rozvojovému světu, kdy těmto zemím nabízí při dovozu zboží výhody.

Pravidla pro přiznání původu zůstávají stejná, změnila se ovšem kritéria pro posuzování rozvojových zemí, které budou využívat celní preference v rámci tohoto systému. V souvislosti s touto změnou došlo k přehodnocení zemí zapojených do tohoto systému. Nejméně rozvinuté země zůstávají ve stejné podobě a jejich seznam je Příloze IV výše uvedeného nařízení. Ovšem rozvojové země, které mají vysoké nebo vyšší střední příjmy (hodnocení dle Světové banky), nebo využívají jiný preferenční přístup na trh EU, ztrácí nárok používat výhod GSP tzn., pokud bude země ze systému GSP vyřazena, nebude mít nárok na preferenční celní sazbu při dovozu do EU a uplatní se zde smluvní celní sazby (případně všeobecné). Z této podmínky vyplývá, že dojde k podstatné redukci rozvojových zemí (např. Rusko, Kazachstán nebo země zapojené současně do systému GSP a mající uzavřenou preferenční dohodu, i když podle nových kritérií si nadále zachovají status rozvojové země, budou ze systému vyřazeny a budou se řídit preferenčními dohodami).

Seznam těchto zemí je v Příloze II. výše uvedeného nařízení.

Stránka byla publikována dne: 06.11.2013

Skočit na začátek stránky