CZ EN Translate
Menu

Omezení pracovní doby pokladny na Územním pracovišti ve Valašském Meziříčí

S odvoláním na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví jako správního úřadu příslušného podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým bylo nařízeno mimořádné opatření, kdy se ode dne 11. března 2020 zakázala osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na vysokých školách, na jehož základě pečují někteří zaměstnanci celního úřadu o děti mladší deseti let, nelze z personálních důvodů zabezpečit výkon některých činností.

Proto do odvolání zrušuji úřední hodiny pro veřejnost v pracovních dnech v pondělí a středu od 15.30 do 17.00 hod. pro zabezpečení činnosti  pokladny na Územním pracovišti Celního úřadu pro Zlínský kraj ve Valašském Meziříčí.

Daň lze i nadále hradit v hotovosti v sídle celního úřadu (Zarámí 4463, Zlín) a detašovaném Územním pracovišti v Uherském Hradišti (Na Morávce 1037, Uherské Hradiště). Důrazně však doporučuji hradit daň bezhotovostně. Další informace jsou umístěny na stránkách celní správy www.celnisprava.cz.

 

plk. Ing. Petr Sedlák

ředitel

Celní úřad pro Zlínský kraj


Stránka byla publikována dne: 12.03.2020

Skočit na začátek stránky