CZ EN Translate
Menu

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách na zajištění zájemce o koupi movitého majetku

Oznámení o výběrovém řízení č. 4/CÚZK/2014 a jeho podmínkách na zajištění zájemce o koupi movitého majetku

Celní úřad pro Zlínský kraj, jako úřad oprávněný dle ustanovení čl. 75 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 3. června 2014 výběrové řízení na prodej níže uvedeného movitého majetku.

Prodávaný movitý majetek:
8 889 kg ocelových tyčí o průměru 100 a 200 mm  vyrobených za tepla.

Prodávaný movitý majetek není zbožím Společenství ve smyslu celního kodexu. Jedná se o zboží přivezené ze země mimo Evropské společenství, jemuž nebylo po dovozu přiděleno jiné celně schválené určení.

Minimální kupní cena za prodávaný movitý majetek činí 44 445 Kč.

Prohlídka majetku se v případě zájmu uskuteční v době vyhlášení výběrového řízení, tj. od 4. června 2014 do 20. června 2014 na základě osobní nebo telefonické domluvy s vedoucím oddělení Celního na Územním pracovišti celního úřadu v Uherském Hradišti. (tel. 572 417 240, e-mail: l.cahel@cs.mfcr.cz)

Podrobné informace o výběrovém řízení najdete na úřední desce Celního úřadu pro Zlínský kraj.
Stránka byla publikována dne: 04.06.2014

Skočit na začátek stránky