CZ EN Translate
Menu

Oznamovací povinnost distributorů pohonných hmot

​Dnem 1. července 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o PHM“).  

V souladu s ustanovením § 6ka zákona o PHM bude nově distributor pohonných hmot povinen oznámit celnímu úřadu údaje vztahující se k distribuci pohonných hmot za kalendářní měsíc potřebné pro výkon působnosti orgánů Celní správy České republiky a orgánů Finanční správy České republiky.

Okruh údajů, které bude distributor pohonných hmot povinen v oznámení uvádět, stanoví celní úřad. Oznámení se podává do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné celním úřadem. Více informací naleznete zde.

Přehled často kladených dotazů je zveřejněn zde.


Stránka byla publikována dne: 15.09.2015

Skočit na začátek stránky