CZ EN Translate
Menu

Sdělení o ukončení přesměrování plateb došlých na bankovní účty dříve zrušených celních úřadů

Od 1. 1. 2015 byla ukončena smlouva s Českou národní bankou o přesměrování plateb došlých na zrušené bankovní účty celních úřadů.

Platby, které budou směřovány na zrušená čísla účtů bývalých Celních úřadů Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí NEBUDOU převáděny na aktivní bankovní účty Celního úřadu pro Zlínský kraj, ale budou vráceny plátcům.


Aktivní čísla bankovních účtů určených pro platby daní a poplatků na Celní úřad pro Zlínský kraj:

7771-7725661/0710   Souhrnný účet státního rozpočtu (clo a daně z dovozu)

6015-7725661/0710   Depozitní účet (celní jistoty)

756-7725661/0710     vracení daně z MO – zemědělství

764-7725661/0710     vracení daně  - ozbrojené síly NATO

772-7725661/0710     vracení SPD osobám požívajícím výsad a imunit

780-7725661/0710     SPD z vína a meziproduktů

799-7725661/0710     SPD z minerálních olejů

4765-7725661/0710   SPD z tabákových výrobků

4773-7725661/0710   SPD z piva

4781-7725661/0710   SPD z lihu

5792-7725661/0710   Vracení daně z MO osobám – pro výrobu tepla

10751-7725661/0710 vracení SPD z MO dle §55

14760-7725661/0710 SPD – příjmy z tabákových nálepek

95791-7725661/0710 vracení daně z MO osobám – ostatní benzíny

609-7725661/0710     daň z elektřiny

617-7725661/0710     daň ze zemního plynu a některých dalších plynů

625-7725661/0710     daň z pevných paliv

2719-7725661/0710   Biopaliva

50506-7725661/0710 vracení daně z elektřiny  

50614-7725661/0710 vracení daně z plynů

50622-7725661/0710 vracení daně z pevných paliv

35-7725661/0710       příjmy vymožené z exekucí dle § 175 DŘ

3754-7725661/0710   pokuty ve správním řízení na místě nevybrané

4706-7725661/0710   nezatříděné příslušenství daní

4757-7725661/0710   ostatní příjmy (přeplatky promlčené apod.)

40037-7725661/0710 zajištění SPD

70033-7725661/0710 depozitní účet pro upozornění na nedoplatek

668-7725661/0710     vymáhání pro úřady práce

1708-7725661/0710   pokuty a náklady řízení uložené obcí-příjem obce

1732-7725661/0710   pokuty dle z. č. 99/2004 Sb. o rybářství

1740-7725661/0710   pokuty – příjem rozpočtu kraje

1759-7725661/0710   pokuty dle z. č. 149/2003,201/2012,552/1991,634/1992

1767-7725661/0710   pokuty dle z. č. 449/2001 Sb. o myslivosti

1775-7725661/0710   odvody za odnětí půdy do státního rozpočtu

1783-7725661/0710   pokuty dle z. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

2700-7725661/0710   pokuty dle z. č. 256/2004, o podnikání na kap. trhu

2751-7725661/0710   odvod dle z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti- státní rozpočet

2778-7725661/0710   pokuty dle z. č. 480/2004 Sb. o službách inf. spol.

3746-7725661/0710   pokuty v blok. řízení na místě zaplacené  

3770-7725661/0710   popl. dle z. č. 164/2001 Sb. o přír. léčivých zdrojích

3797-7725661/0710   pokuty dle z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

5610-7725661/0710   pokuty uložené za porušení předpisů k ochraně životního prostředí

6701-7725661/0710   popl. dle zákona č. 254/2001 Sb. o podzemních vodách

6728-7725661/0710   pokuty uložené dle zvláštních zákonů – SFŽP

6736-7725661/0710   pokuty dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech

6744-7725661/0710   pokuty dle z. č. 254/2001 Sb. o vodách

6752-7725661/0710   popl. dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech ROB

6779-7725661/0710   popl. dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech SFŽP

6787-7725661/0710   pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech

6795-7725661/0710   pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách

8707-7725661/0710   popl. dle zákona č. 86/2002 o ovzduší

8715-7725661/0710   odvod dle z. 334/1992 Sb. za dočasné odnětí půdy

8723-7725661/0710   odvod dle z. 334/1992 Sb. za trvalé odnětí půdy

8731-7725661/0710   odvod dle z. 334/1992 Sb., za trvalé odnětí půdy

8758-7725661/0710   popl. dle z. 289/1995 Sb., za dočasné odnětí lesní půdy

8766-7725661/0710   popl. dle z. 289/1995 Sb. za trvalé odnětí lesní půdy

8790-7725661/0710   pokuty – 100% příjem SFŽP

9718-7725661/0710   pokuty dle z. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování ŽP

9726-7725661/0710   pokuty dle z. 86/2002 a 201/2012 o ochraně ovzduší

9734-7725661/0710   pokuty dle z. č. 334/1992 Sb., o zemědělské půdě

9742-7725661/0710   pokuty dle z. č.282/2001 Sb., o  ochraně lesa          

9750-7725661/0710   pokuty dle z. č. 23/1992 Sb., vodní hospodářství

9769-7725661/0710   pokuty dle z. č. 114/1992 o ochraně přírody

9785-7725661/0710   pokuty dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech – SFŽP

9793-7725661/0710   popl. dle z. č. 254/2001 Sb., o vypouštění odpadních vod

11703-7725661/0710 vymáhání pro obce (§106)

60038-7725661/0710 vymáhání – příjem ukladatele

97770-7725661/0710 pokuty dle z. č. 695/2004 a 383/2012 Sb., emise skleníkových plynů


Stránka byla publikována dne: 20.01.2015

Skočit na začátek stránky